Op 27 augustus was het zover.

De weersvoorspellingen waren niet bijster goed. Er waren buien met een klap onweer voorspeld. Dat zal de animo om een fietstocht van 25 of 40 kilometer te maken zeker negatief beïnvloed hebben. Al bij al zijn er toch 66 deelnemers geweest, terwijl stiekem toch op een honderdtal was gerekend.

De meeste deelnemers waren zeer te spreken over de weggetjes die leidden naar de fris- en de snackpost en over de verfrissing en de hapjes die hun daar aangeboden werden. De frispost lag in Esch bij een zeer hulpvaardige en gastvrije familie. Dat kon niet beter! De “smulpost” bevond zich op het terrein van Huize Assissië in Biezenmortel. Ook dat tehuis gaf volop medewerking om daar een post te installeren voor de verstrekking van hartige hapjes. Catering Wolfs had deze beschikbaar gesteld.

Naast het bedrag dat de deelnemers aan de fietstocht bij elkaar hebben gefietst en naast het bedrag dat de sponsoren hebben geschonken, mag ook het bedrag dat de deelnemers aan de KBO-busreis bijdroegen, niet onvermeld blijven. De voorlopige totaal opbrengst levert de lieve som van ruim € 4200,- op. Voorwaar: een respectabel resultaat. Allen: dank daarvoor.
Mocht u als lezer niet in de gelegenheid geweest zijn aan deze toertocht deel te nemen en spreekt de doelstelling u ook aan, dan kunt u alsnog doneren. Dat kan door een bedrag over te maken naar bankrekening NL35 RABO 0106 8465 74 ten name van KBO Berkel-Enschot onder vermelding van ”Toer Mee voor Toon”.
 
De werkgroep wil volgend jaar op dezelfde voet voortgaan en zal dus weer een nieuwe fietstocht Toer Mee voor Toon organiseren. Ook die vindt plaats op de laatste zondag van augustus. Dat is: 25 augustus 2024.

Werkgroep Solidariteit