De meeste van onze binnen-activiteiten vinden plaats in Sportschool Sportpiazza.
Als KBO-lid kunt u een abonnement afsluiten met 15% korting! U kunt dat geheel naar eigen inzicht invullen.

U kunt ook trainen met de eGym-cirkel: op 8 toestellen doet u de oefeningen die vooraf geheel op uw eigen mogelijkheden worden afgesteld.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan spinning op dinsdagmorgen. Voor 20 keer spinnen betaalt u slechts € 90,-

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Sport Piazza, tel. 013-533 33 16.

 

SeniorenFit

Deze groepsles is gebaseerd op de methodieken Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) en OldStars. Kernbegrippen zijn functionaliteit voor alledaagse situaties, variatie, en interactie.

Elke les is anders. U traint op balans, coördinatie, spierkracht, conditie, lenigheid, en reactievermogen. Oefeningen doet u individueel, in tweetallen of kleine groepjes, in circuitvorm, of als hele groep. U traint met diverse materialen, bijvoorbeeld stokken, fitness elastieken, gewichten, ballen. En u wordt uitgedaagd met sportieve hersenkrakers.
Na de les is er gelegenheid om samen iets te drinken.

De les wordt verzorgd door Claudia Habets, KBO lid en lid van de beroepsvereniging MBvO Lesgevers.
Dag en tijdstip: dinsdagmiddag, van 13.30 tot 14.30 uur.

Naast SeniorenFit zijn er ook andere mogelijkheden, zoals eGym en Pilates. Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u zich wenden tot Sportpiazza, 013-533 33 16, info@sportpiazzaberkel-enschot.nl