De werkgroep Sociaal Maatschappelijk (SocMa) is actief in het opzetten van activiteiten op sociaal-maatschappelijk terrein. Omdat vaak activiteiten worden georganiseerd voor alle senioren uit Berkel-Enschot wordt er nauw samengewerkt met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO).

KBO Berkel-Enschot besteedt ook aandacht aan gelukkige en verdrietige momenten in het leven van haar leden. Voorwaarde is wel dat we daarvan op de
hoogte gesteld moeten zijn.
Bij kroonjarigen vanaf 75 jaar (we kennen de leeftijden van onze leden) en bij huwelijksherdenkingen, maar ook bij overlijdens of ernstige ziektes wordt dan het medeleven van KBO Berkel-Enschot getoond door middel van een kaart of anderszins.

Contactpersoon: Ria v.d. Kam, tel. 533262, e-mail riavandekam1@gmail.com

Enkele activiteiten voor alle senioren van Berkel-Enschot:

  • “Samen uit dineren”. Een avond in de maand gezellig dineren voor een redelijke prijs bij een van de horecagelegenheden in Berkel-Enschot.
  • Mini rolstoelwandelingen vanaf de eerste dinsdag van april t/m eind september. 
  • Alzheimer Café. Elke derde dinsdag van de maand wordt er om 20u00 in Oisterwijk, in de Coppele, een avond georganiseerd voor mensen die te maken hebben met dementie.
   Alzheimer Café Tilburg is iedere 2e dinsdag van de maand in Restaurant Joannes Zwijsen, Burg. Brokxlaan 1407,
  • Koffie ochtend. Iedere 1ste en 3de woensdag van de maand tussen 10 en 12 uur in De Schalm.

 

Leden van de werkgroep zijn:

 
Gudi van Alphen-van Teeffelen  
Harriet de Bresser  
Ria van de Kam  
Els van der Meijden  
Agnes Sweep voorzitter en vertegenwoordiger bestuur
Ine van de Wiel