De werkgroep Sociaal Maatschappelijk (SocMa) is actief in het opzetten van activiteiten op sociaal-maatschappelijk terrein. Omdat vaak activiteiten worden georganiseerd voor alle senioren uit Berkel-Enschot wordt er nauw samengewerkt met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) en maakt een bestuurslid van de SWO ook deel uit van de werkgroep.

KBO Berkel-Enschot besteedt ook aandacht aan gelukkige en verdrietige momenten in het leven van haar leden. Voorwaarde is wel dat we daarvan op de
hoogte gesteld moeten zijn.
Bij kroonjarigen vanaf 75 jaar (we kennen de leeftijden van onze leden) en bij huwelijksherdenkingen, maar ook bij overlijdens of ernstige ziektes wordt dan het medeleven van KBO Berkel-Enschot getoond door middel van een kaart of anderszins.

Contactpersoon: Ria v.d. Kam, tel. 533262, e-mail riavandekam1@gmail.com

Enkele activiteiten voor alle senioren van Berkel-Enschot:

  • “Samen uit dineren”. Een avond in de maand gezellig dineren voor een redelijke prijs bij een van de horecagelegenheden in Berkel-Enschot.
  • Rolstoelwandeltocht. Zo mogelijk jaarlijks voor alle senioren van Berkel-Enschot.
  • Mini rolstoelwandelingen van mei tot september. 
  • Alzheimer Café. Elke derde dinsdag van de maand wordt er om 20u00 in Oisterwijk, in de Coppele, een avond georganiseerd voor mensen die te maken hebben met dementie.
   Alzheimer Café Tilburg is iedere 2e dinsdag van de maand in Restaurant Joannes Zwijsen, Burg. Brokxlaan 1407,
  • Koffie ochtend, elke eerste woensdagmorgen van de maand tussen 10 en 12 uur in De Schalm.

Leden van de werkgroep zijn:

 
Ria van de Kam  
Els van der Meijden vanuit de Stichting Welzijn Ouderen
Elly Moonen secretaris
Agnes Sweep voorzitter
Ine van de Wiel