De werkgroep Sociaal Maatschappelijk (SocMa) is actief in het opzetten van activiteiten op sociaal-maatschappelijk terrein. Omdat vaak activiteiten worden georganiseerd voor alle senioren uit Berkel-Enschot wordt er nauw samengewerkt met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) en maakt een bestuurslid van de SWO ook deel uit van de werkgroep.

De werkgroep schenkt namens de KBO aandacht aan leden die in bijzondere omstandigheden verkeren zoals ziekte, overlijden en ook wanneer er iets fijns te vieren valt en de KBO daarvan in kennis gesteld wordt. Ook wordt er zorg voor gedragen dat leden die een kroonjaar bereiken namens de KBO een felicitatiekaart ontvangen.

Contactpersoon: Ria v.d. Kam, tel. 533262, e-mail riavandekam1@gmail.com

Enkele activiteiten voor alle senioren van Berkel-Enschot:

  • “Samen uit dineren”. Een avond in de maand gezellig dineren voor een redelijke prijs bij een van de horecagelegenheden in Berkel-Enschot.
  • Rolstoelwandeltochten. Twee maal per jaar, voor alle senioren van Berkel-Enschot.
  • Mini wandelingen van april tot september. Om de 14 dagen, in de oneven weken, op dinsdagochtend van 10.45 uur tot 11.45 uur.
  • Alzheimer Café. Elke derde dinsdag van de maand wordt er om 20u00 in Oisterwijk, in de Coppele, een avond georganiseerd voor mensen die te maken hebben met dementie.
  •  Koffie ochtend, elke eerste woensdagmorgen van de maand in De Schalm.

De werkgroep Sociaal Maatschappelijk (SocMa) is actief in het opzetten van activiteiten op sociaal-maatschappelijk terrein. Omdat vaak activiteiten worden georganiseerd voor alle senioren uit Berkel-Enschot wordt er nauw samengewerkt met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) en maakt een bestuurslid van de SWO ook deel uit van de werkgroep.

De werkgroep schenkt namens de KBO aandacht aan leden die in bijzondere omstandigheden verkeren zoals ziekte, overlijden en ook wanneer er iets fijns te vieren valt en de KBO daarvan in kennis gesteld wordt. Ook wordt er zorg voor gedragen dat leden die een kroonjaar bereiken namens de KBO een felicitatiekaart ontvangen.

Contactpersoon: Ria v.d. Kam, tel. 533262, e-mail riavandekam1@gmail.com

Enkele activiteiten voor alle senioren van Berkel-Enschot:

  • “Samen uit dineren”. Een avond in de maand gezellig dineren voor een redelijke prijs bij een van de horecagelegenheden in Berkel-Enschot.
  • Rolstoelwandeltochten. Twee maal per jaar, voor alle senioren van Berkel-Enschot.
  • Mini wandelingen van april tot september. Om de 14 dagen, in de oneven weken, op dinsdagochtend van 10.45 uur tot 11.45 uur.
  • Alzheimer Café. Elke derde dinsdag van de maand wordt er om 20u00 in Oisterwijk, in de Coppele, een avond georganiseerd voor mensen die te maken hebben met dementie.
  • Koffie ochtend, elke eerste woensdagmorgen van de maand in De Schalm.

Leden van de werkgroep zijn:

 
Ria van de Kam  
Els van der Meijden vanuit de Stichting Welzijn Ouderen
Elly Moonen secretaris
Agnes Sweep voorzitter
Ine van de Wiel