Binnen KBO Berkel-Enschot functioneert de vereniging Biljartclub KBO-De Schalm. Alleen leden van KBO Berkel-Enschot kunnen hiervan lid worden. Overigens heeft deze vereniging een wachtlijst vanwege de grote belangstelling voor de biljartsport. De vereniging telt thans het maximaal mogelijke aantal van 26 leden. De biljartclub organiseert interne competities in verschillende spelsoorten op maandag- en dinsdagochtend. Ook kan er op die ochtenden vrij gebiljart worden door leden van de biljartclub. De vereniging doet verder mee aan externe competities, met name de Hart van Brabant competitie, en aan lokale toernooien.