De werkgroep Solidariteit van de KBO bestaat al vele jaren. De werkgroep heeft er altijd naar gestreefd haar naam ook waar te maken en dus iets te betekenen voor mensen, die het zoveel minder hebben dan de gemiddelde Nederlander.

In het verleden is het project van pater Theo Raaijmakers gesteund. Hij heeft opvangtehuizen opgezet in Cochabamba in Bolivia. Hiervoor werd, samen met de MOV-groep van de parochie van Moergestel een fietstocht georganiseerd, Toer Mee. De MOV-groep in Moergestel is in 2021 met deze activiteit gestopt.

De werkgroep heeft toen besloten een nieuw project te kiezen en kwam uit bij pater Toon te Dorsthorst. Deze pater is al meer dan 50 jaar werkzaam in Suriname en zet zich onder andere in voor de vakopleiding van jongvolwassenen, die in het binnenland wonen.

Naast de werving van sponsoren voor dit goede doel, organiseert de werkgroep ook een jaarlijkse fietstocht. Verleden jaar vond die voor de eerste keer plaats; dit jaar stond hij voor de tweede keer op het programma, dit onder de pakkende leus: Toer Mee voor Toon.
 
Mocht u als lezer niet in de gelegenheid geweest zijn aan deze toertocht deel te nemen en spreekt de doelstelling u ook aan, dan kunt u alsnog doneren. Dat kan door een bedrag over te maken naar bankrekening NL35 RABO 0106 8465 74 ten name van KBO Berkel-Enschot onder vermelding van ”Toer Mee voor Toon”.

De werkgroep wil volgend jaar op dezelfde voet voortgaan en zal dus weer een nieuwe fietstocht Toer Mee voor Toon organiseren. Ook die vindt plaats op de laatste zondag van augustus. Dat is: 25 augustus 2024.

Werkgroep Solidariteit
KBO Berkel-Enschot