Eind augustus kunt u zich aanmelden voor deelname aan een of meerdere cursussen in het najaar 2021.