Iemand die bij een andere afdeling van KBO-Brabant (primair) lid is kan zich aanmelden als gastlid bij KBO Berkel-Enschot door onderstaand formulier in te vullen.
U ontvangt daarvan een bevestiging per email en een machtigingsformulier voor de incasso ter ondertekening; contributie en bijdragen voor activiteiten worden geïncasseerd met voorafgaande kennisgeving.

Als gastlid kunt u aan alle activiteiten van KBO Berkel-Enschot deelnemen, met uitzondering van de Algemene Ledenvergadering.
Het contributiebedrag per jaar wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Dit bedrag geldt voor een kalenderjaar en voor aanmeldingen in de loop van het eerste halfjaar. Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van het 3e kwartaal betaalt u 50% van dit bedrag en bij aanmeldingen in de loop van het 4e kwartaal 25%; %; het bedrag wordt dan in hele euro’s afgerond.

Als u niet in Berkel-Enschot woont dient u op de laatste regel van onderstaand formulier een adres in Berkel-Enschot op te geven waar wij eventuele post kunnen bezorgen.

Aanmeldformulier om gastlid te worden van KBO Berkel-Enschot