Na de grootse viering van het 70-jarig KBO-bestaan, werd het nu tijd voor serieuze zaken: de ALV (Algemene Leden Vergadering) met daaraan voorafgaand de herdenking van de leden die afgelopen jaar zijn overleden. Rond de 90 KBO-leden verzamelden zich op 26 april in de Druiventros, waar aan een enorme bestuurstafel zowel aankomende, blijvende als vertrekkende bestuursleden zaten.

Herdenking overledenen
Na de introductie van de voorzitter, Leo de Graaf, besprak Jan Joosten de ontboezeming van rabbijn Kushner over het feit dat de meeste mensen beseffen dat het leven eindig is en dat de grootste angst bij hen is dat ze niets/weinig betekend hebben in hun leven. De overtuiging van Jan is dat iedereen iets met zijn/haar leven heeft gedaan dat de moeite waard is voor zijn naasten en voor ons.
Hierna werden door Mieke Rijnen de namen voorgedragen van de 48 afgelopen jaar overleden KBO-leden.
Jan Panhuijzen had zichzelf overtroffen met een prachtige diavoorstelling, waarin weer schitterende natuurfoto’s van de hand van Loes Westgeest werden getoond.
Door Agnes Sweep en Lia van de Ven werd voor elke overledene een kaarsje aangestoken.
Loes Westgeest droeg een gedicht voor waarin ze op ontroerende wijze een herinnering aan haar Wim met ons deelde.

Tot slot ging het tweede verhaal van Jan over Hodga, die met zijn zoon op reis is met z’n ezel. Hij laat zijn zoon erop zitten en er is commentaar, dat zijn zoon geen eerbied heeft voor zijn vader. Daarop wisselen ze en is het commentaar, dat de vader geen goede vader is door zelf erop te zitten en zijn zoon te laten lopen. Vervolgens gaan ze beiden erop zitten en wordt hen verweten, dat ze de ezel afbeulen. Tenslotte kiezen ze er (na alle reacties) voor om de ezel te laten lopen en zij ernaast. Naar aanleiding van dit verhaal hield Jan ons voor dat we niet moeten oordelen, maar vooral naar de nabestaanden moeten luisteren en hen (als mede KBO-er, of ook als niet-lid) zonder vooroordeel benaderen.

ALV
Na de pauze was de opening van de ALV, en werden de gebruikelijke agendapunten ‘afgewerkt’. Duidelijk werd daarbij dat we aan Jack van den Brand een heel goede penningmeester hebben, waar we zuinig op moeten zijn, zeker nu Udenhout uit is op een transfer van hem. De kascommissie deed dan ook een erg enthousiast verslag over de financiën, waarna de ledenvergadering het bestuur met plezier dechargeerde.

Afscheid en toekomstig bestuur
De voorzitter nam vervolgens met lovende woorden afscheid van Agnes Sweep, die 9 jaar als lid in het bestuur gefunctioneerd heeft. Ook Ine Bierhuizen en Joke van Oudheusden, die beiden 10 jaar als secretaris en ledenadministrateur veel werk hebben verzet, kregen veel lof toegezwaaid. Alle drie de dames hebben naast hun bestuurswerk ook een enorme bijdrage geleverd aan diverse commissies. Zij kregen, behalve een bos bloemen en een kado, een zilveren speld van KBO-Brabant uitgereikt.

Gudi van Alphen-van Teeffelen en Hannie Rojer-van Vught nemen hun plaats in het bestuur in, terwijl Joke van Oudheusden heeft toegezegd voorlopig de ledenadministratie op zich te blijven nemen. Jan Hermes toonde zich bereid zijn functie nog een jaar voort te zetten totdat er een waardige opvolger (iemand met juridische kennis) is gevonden.

Tenslotte sloot de voorzitter de vergadering met woorden van dank aan Mieke Rijnen, Loes Westgeest, Jan Joosten en Jan Panhuijzen voor hun bijdrage aan deze mooie middag.

Marga Amesz