Bij KBO-Brabant is een groep vrijwilligers werkzaam die ouderen bijstaat wanneer ze te maken krijgen met de Wlz. De afkorting Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die continue zorg nodig hebben, thuis of in een Wlz-instelling, zoals een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een GGZ-instelling. Het werk van het Wlz-team richt zich op de financiële aspecten die het gevolg zijn van de opname in een Wlz-instelling. Voor de zorgtaken zijn er de professionals van de Zorgkantoren en de Zorginstellingen e.d.

Wat zijn de gevolgen voor een achterblijvende partner bij opname op het gebied van de AOW? Moet er gekozen worden voor een alleenstaande- of gehuwde AOW? Allemaal vragen waar een Wlz- adviseur behulpzaam bij kan zijn.

Heeft u behoefte aan een gesprek en advies dan kunnen u contact opnemen met de KBO-Brabant: 073-6444066. Vervolgens zal iemand van het Wlz-team contact opnemen. Het uitbrengen van een advies vergt doorgaans 2 bezoeken. Ter dekking van de onkosten die de Wlz-adviseur maakt voor kopieer-, telefonie- en reiskosten geldt een bijdrage van € 25 per adres, direct te betalen aan de Wlz-adviseur.