Bestuur KBO Berkel-Enschot

 

 

 

  Hannie Rojer-van Vught

  Secretaris (Algemeen secre­tariaat –               correspondentie

  013 – 533 53 88

   info@kboberkelenschot.nl

   

  

 

   
 

  Jack van den Brand

  Penningmeester

   06 - 417 13 533

   penningmeester@kboberkelenschot.nl

         
 

   Ad Dekker

  Algemeen bestuurslid  (Coördinatie VOA's      en Cliëntondersteuners, Ons-bezorging)

   06 - 537 70 599 

    a.c.dekker@ziggo.nl

 

 

 

 

 

   Leo de Graaf

  Voorzitter

   06 - 221 33 955

   ldegraaf.ldg@gmail.com

 

 

  Jan Hermes

  Vicevoorzitter  (Werkgroep           Belangenbehartiging / juridische zaken,       Coördinatie Belastinginvulhulpen)

  06 - 538 54 381 

  jan@janhermes.nl

 

 

 

  Margriet Krijnen

  Algemeen bestuurslid (Werkgroepen           Publiciteit, Schouwburg Concertzaal Tilburg,   Ontspanning)

  013 - 533 21 37

  krijnenhingh@kpnplanet.nl

   
 

  Elly Moonen (Werkgroep Vorming en     Scholing, Zomerschool)

  Algemeen bestuurslid

  06 - 219 77 676

  ellymoonenvankuik@gmail.com

         
 

  Gudi van Alphen-van Teeffelen

  Algemeen bestuurslid

  06 - 171 86 263

  joopengudi@hotmail.com

 

 

   
 

   Ies Risseeuw 

  Algemeen bestuurslid (Werkgroep           Solidariteit, Sportieve Activiteiten)

  013 -  533 11 25

  losris@home.nl

 

     
  Lia van de Ven

  Algemeen bestuurslid (Werkgroep     Ontspanning, Ledenwerving)

  06 - 232 58 968

  venprive@home.nl