Als u lid wilt worden van KBO Berkel-Enschot vul dan het onderstaande formulier in.
Per email ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en een machtigingsformulier voor de incasso ter ondertekening; contributie en bijdragen voor activiteiten worden geïncasseerd met voorafgaande kennisgeving.

Het contributiebedrag per jaar wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
Dit bedrag geldt voor een kalenderjaar en voor aanmeldingen in de loop van het eerste halfjaar. Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van het 3e kwartaal betaalt u 50% van dit bedrag en bij aanmeldingen in de loop van het 4e kwartaal 25%; het bedrag wordt dan in hele euro’s afgerond.

Als u niet in Berkel-Enschot woont dient u op de laatste regel van onderstaand formulier een adres in Berkel-Enschot op te geven waar wij eventuele post, zoals het magazine Ons, kunnen bezorgen.

Bent u al lid van een andere afdeling van KBO-Brabant, vul dan het formulier in voor het gastlidmaatschap.

Aanmeldformulier om lid te worden van KBO Berkel-Enschot
  • Adres, Postcode en woonplaats