Meedoenregeling Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg wil dat alle inwoners kunnen deelnemen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten in de gemeente, ook als men minder te besteden heeft. Daarom is er de Meedoenregeling voor iedereen met een netto inkomen tot 120% van het bijstandsniveau en met niet meer vermogen dan toegestaan is.

Wat houdt de Meedoenregeling in?
Als u recht hebt op de regeling krijgt u van de gemeente een budget van € 135,- per jaar (2023), te besteden bij deelnemende organisaties. Het bedrag wordt mogelijk voor het jaar 2024 geïndexeerd.
De KBO is een van de deelnemers, maar ook allerlei andere organisaties op het gebied van bewegen, sporten, cultuur, muziek etc. doen hieraan mee. U krijgt geen geld maar u kunt het budget besteden aan contributie en activiteiten.

Tot welk inkomen en vermogen kunt u aanspraak maken op een bijdrage van de Gemeente uit de Meedoenregeling?
Het netto-inkomen per maand (exclusief vakantiegeld) mag maximaal 120% van het bijstandsniveau zijn. In 2023 is dat voor AOW-gerechtigden € 1.516,96 voor alleenstaanden en € 2.060,21 voor gehuwden. Het vermogen mag maximaal € 7.605,- per persoon bedragen; voor gehuwden derhalve € 15.210,-. De normen voor 2024 zijn op moment van samenstelling van dit bericht nog niet bekend.

Hoe kunt u de Meedoenregeling aanvragen?
Denkt u in aanmerking te komen voor de Meedoenregeling dan kunt u deze alleen digitaal aanvragen via tilburg.nl/meedoenregeling  (klik hier). Daar vindt u ook allerlei informatie over de regeling. Hebt u moeite met het aanvragen, vraag dan hulp aan vrienden of aan onze vrijwillige ouderenadviseurs. Voor uw budget 2024 kunt u de aanvraag waarschijnlijk in de loop van januari 2024 doen.

Indien u zich heeft aangemeld en deze is goedgekeurd dan kunt u de aanmeldingsgegevens welke u ontvangen heeft doorgeven aan onze penningmeester. Wanneer u dan later iets wil besteden uit uw tegoed, bijvoorbeeld de contributie van uw lidmaatschap of een bijdrage aan een activiteit van de KBO, dan kunt u dit melden bij de penningmeester. Hij zorgt er dan voor dat het corresponderende bedrag uit uw budget wordt aangevraagd bij de gemeente, die het vervolgens overmaakt aan de KBO.