Meedoenregeling Gemeente Tilburg

KBO Berkel-Enschot en SWO Berkel-Enschot hebben zich aangesloten bij de Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg.

De gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten in de stad. Ook als u minder te besteden hebt. Voor iedereen met een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum en een vermogen lager dan € 5.940 (voor een alleenstaande) of € 11.880 (voor gehuwden of samenwonenden) is er de Meedoenregeling.

Om hiervan gebruik te kunnen maken moet u een aanvraag indienen. Dit kan digitaal via www.t-helpt.nl/meedoenregeling

Mocht u daarmee problemen hebben neemt u dan ontact op met een van de personen die verderop vermeld zijn; zij helpen u graag verder.

Hoe werkt de Meedoenregeling verder?

Als u na uw aanvraag recht blijkt te hebben op de Meedoenregeling krijgt u een bericht van de gemeente Tilburg dat aan u een budget van € 100,–  per jaar is toegekend, te besteden bij de deelnemende organisaties (zie voor een overzicht van deelnemende organisaties www.meedoentilburg.nl). U kunt het budget bij KBO en SWO besteden aan de jaarlijkse contributie van de KBO en aan de bijdrage voor diverse activiteiten van KBO en SWO, zoals:

  • Jaarlijkse KBO reis
  • Activiteiten Zomerschool KBO
  • Toneelvoorstelling of ander optreden
  • Cursussen
  • Sportactiviteiten
  • Gym en bewegen
  • Samen uit Dineren

Wilt u de contributie en/of de bijdrage voor een activiteit van KBO Berkel-Enschot bekostigen uit de Meedoenregeling meldt dat dan bij één van de onderstaande personen:

KBO Berkel-Enschot

Jan Freijse                        tel.: 013-533 27 80        e-mail: penningmeester@kboberkelenschot.nl

Joke van Oudheusden    tel.: 013-533 31 62         e-mail: info@kboberkelenschot.nl

SWO Berkel – Enschot

Elly van Gorp                   tel. 013-5331035              email: e.vangorp@hetnet.nl

Vervolgens incasseert KBO respectievelijk SWO uw contributie c.q. bijdrage bij de Gemeente Tilburg ten laste van uw budget van de Meedoenregeling.

U kunt gedurende het jaar aan meerdere activiteiten deelnemen; het bedrag hoeft niet ineens besteed te worden.

Maar: zorg dat u over een jaar geen geld overhoudt uit het budget. Het geld dat u niet opmaakt, kunt u niet meenemen naar het nieuwe jaar!