In ons Repair Café kunt u uw kapotte huishoudelijke apparaten – zoals koffiezetmachines, stofzuigers, enz. – laten repareren.
Het Repair Café is toegankelijk voor alle inwoners van Berkel-Enschot.

De reparaties, met uitzondering van de aanschaf van vervangende onderdelen, zijn gratis. Ter dekking van de kosten is een kleine donatie wenselijk, maar niet verplicht.

  • Per persoon kan één apparaat per sessie worden aangeboden. Sommigen brengen meer apparaten mee, waardoor andere aanbieders later of niet aan de beurt komen.
  • Afhankelijk van de verwachte complexiteit van het te repareren apparaat wordt na 16.00 uur het apparaat niet ingenomen. Om 16.30 uur stoppen we namelijk met de reparaties.
  • De volgorde van binnenkomst bepaalt de volgorde van de reparaties. Elk aangeboden apparaat wordt ingeschreven, voorzien van een nummer en voor zover mogelijk bepaalt dit nummer de volgorde van de reparaties. Omdat iedere vrijwilliger zijn specialiteit heeft en sommige reparaties veel tijd vergen, kan het voorkomen dat de volgorde niet aangehouden kan worden.
  • De aanbieder blijft bij zijn apparaat om toelichting te kunnen geven over het mankement. Wat tot nu toe gebeurde, dat iemand het apparaat achterliet en deze later weer op kwam halen, is nu verleden tijd. Het team is uitgebreid met iemand die tegen betaling koffie, thee en dranken aanbiedt.
  • Als vanwege tijdsgebrek een aangeboden apparaat niet gerepareerd is, neemt de aanbieder het apparaat weer mee.
    

Het Repair Café is open op elke eerste dinsdagmiddag van de maand, van 13.30 tot 16.00 uur.

De zittingen van het Repair Café vonden tot nu toe plaats in de kantine van de handbalvereniging “The White Demons”, Rauwbrakenweg 40. In deze kantine wordt nu een BSO gevestigd (een BuitenSchoolse Opvang).
Er is inmiddels overeenstemming bereikt met de korfbalvereniging OJC 98 voor het gebruik van de kantine voor de zittingen van het repaircafé .
De kantine van de korfbalvereniging ligt naast die van de handbalvereniging. Dit heeft als voordeel dat benadering van de kantine hetzelfde blijft. Via het nieuw aangelegde fietspad dat van de Kraan naar de kantine loopt en via de Koningsoordlaan waar u uw auto op de parkeerplaats kwijt kunt.

Het volledige adres is Korfbal OJC 98, Rauwbrakenweg 38 5056 EJ Berkel-Enschot.
Op dinsdagmiddag 5 maart a.s. is de eerste zitting in de kantine van de korfbalvereniging.

Het team van vrijwilligers van het repaircafé.

 

Zeker in het licht van een eventuele uitbreiding met een tweede sessie per maand, is er behoefte aan vrijwilligers met een technische achtergrond. Ook andere handige mensen zijn welkom.

Contactpersoon: Ad Dekker 06-53 77 05 99 of a.c.dekker1946@gmail.com