Zoals in de Algemene Leden Vergadering 2023 is vastgesteld, bedraagt de contributie voor het jaar 2024: € 22,– voor gewone leden en € 12,50 voor gastleden.

Indien u in het verleden een machtiging voor incasso heeft afgegeven dan zal het bedrag van de contributie omstreeks eind januari van uw bankrekening worden afgeschreven. U krijgt hierover t.z.t. ook nog nader bericht.

Indien u geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dan ontvangt u een nota voor het contributiebedrag. In verband met de extra administratieve werkzaamheden wordt dan een bedrag van € 1,50 boven op de contributie in rekening gebracht, waardoor de contributie 2024 dan € 23,50 voor gewone leden en € 14,00 voor gastleden bedraagt. Ook bij deelname aan activiteiten van KBO Berkel-Enschot zal zonder machtiging automatische incasso i.v.m. extra administratieve werkzaam-heden een verhoging van € 1,50 per activiteit in rekening worden gebracht.

Indien u alsnog een machtiging voor automatische incasso wil afgeven neem dan contact op met ons secretariaat (Joke van Oudheusden, telefoon: 013-5333162/email: info@kboberkelenschot.nl) of de penningmeester (Jack van den Brand, telefoon: 013-5335643/email: jackvdbrand@gmail.com).

 

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap van KBO Berkel-Enschot op willen zeggen dan dient u dit vóór 15 januari 2024 door te geven aan ons secretariaat. Opzegging van uw lidmaatschap na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie 2024 volledig in rekening moet worden gebracht.