Het is inmiddels een traditie geworden om de nieuwe aanwas aan leden van KBO Berkel-Enschot op enig moment bij elkaar te roepen om hen gezamenlijk welkom te heten en meer specifiek nader te informeren over de structuur, de werkgroepen en hun activiteiten.

Op dinsdagavond 26 maart jl. was er voor de “nieuwelingen” van de KBO weer zo’n bijeenkomst in de Kapittelzaal van Ons Koningsoord.

Enkele cijfers
De bijeenkomst werd met een hartelijk welkom geopend door de voorzitter Leo de Graaf. Een welkom met een ondertoon van lichte verbazing, een verbazing die het aantal aanwezigen betrof. Ruim 80 mensen gaven acte de présence, inclusief de aanwezige bestuursleden.

Leo kon de aanwezigen met trots mededelen dat het aantal nieuwe KBO-leden over het afgelopen jaar het mooie aantal van 120 had bereikt, een aantal waarmee het totale ledenbestand uitkwam op 1652.

Geconstateerd werd dat onze belangenverenging voor senioren haar activiteiten kan realiseren door de beschikbaarheid van 140 (!) vrijwilligers, vrijwilligers die ertoe bijdragen 20 werkgroepen draaiende te houden in allerlei vormen en soorten van activiteiten in de sfeer van o.a. belangenbehartiging, scholing en vorming en ontspanning.

Impressie van activiteiten
Na de formele opening met bovengenoemd scala aan data werden de aanwezigen uitgenodigd te kijken naar een film over KBO Berkel-Enschot, geproduceerd door André Oude Vrielink. De film gaf een doorzicht van alle activiteiten. Daana werden de aanwezigen getrakteerd op een kop koffie of thee en een bonbon en werd her en der de kennismaking op individueel niveau vervolgd.

Belangenbehartiging
Na de pauze kwam vicevoorzitter Jan Hermes aan het woord, die samen met Ad Dekker de werkgroep Belangenbehartiging runt. Hij gaf een overzicht van hetgeen deze werkgroep voor de leden van de KBO kan betekenen.

Vrijwilige Ouderen Adviseurs, Belastinginvulhulpen, Cliëntondersteuners, allen zijn ze op aanvraag beschikbaar voor hulp en advies. Jan maakte in zijn toelichting een uitstapje door de aanwezigen te attenderen op het bestaan van een juridische helpdesk bij KBO-Brabant.Ook ging hij kort in op de pogingen van hem om via een procedure bij de rechtbank de ANBIstatus voor de KBO te verwerven. Tenslotte memoreerde hij ook nog de grote zaal. Beide moeizame trajecten, zo gaf hij aan.

Kunst door de Brievenbus
Na de toelichting van de vicevoorzitter kreeg bestuurslid Elly Moonen het woord. Naast haar rol als voorzitter van de werkgroep Vorming en Scholing is Elly onlangs de voortrekker geworden van het project “Kunst door de Brievenbus”, een gesubsidieerd kunstproject dat inmiddels door 33 personen wordt gevolgd. Bij dit initiatief krijgen deelnemers elke veertien dagen een kaart in de brievenbus met daarop enige basale illustraties, die door de deelnemers verder op eigen wijze “kunstzinnig” verwerkt dienen te worden. Elly daagde ook de nieuwe KBO-leden uit aan dit project te gaan deelnemen.

Vrijwilliger worden?
Na de oproep en toelichting door Elly werd de bijeenkomst door Leo de Graaf afgesloten, een afsluiting die gepaard ging met de nadrukkelijke oproep als vrijwilliger deel te nemen in de werkgroepen en……zich zo voor de mooie KBO-gemeenschap beschikbaar te stellen.

Werkgroep Ledenwerving