De werkgroep ontspanning is verantwoordelijk voor de organisatie van de Soos (elke maandagmiddag in Koningsoord De Schalm) en enkele recreatieve bijeenkomsten al of niet in samenwerking met het verzorgingshuis Torentjeshoef.

Tevens organiseert deze werkgroep de kerstviering en de nieuwjaarsbijeenkomst, alsmede de “vervangende busreis”: een gezellige middag in De Stulp voor leden die niet kunnen deelnemen aan de jaarlijkse busreis.

Het programma staat vermeld onder het kopje ‘Activiteiten’ op deze website.

De werkgroep wordt gevormd door:

Nelleke van den Hout voorzitter
Ria van den Berg  
Ruud Brugmans  
Margriet Krijnen  
Lia van de Ven vertegenwoordiger bestuur