Belastinginvulhulpen, Vrijwillige Ouderenadviseurs, Thuis-Administrateurs en Cliëntondersteuners

Binnen KBO Berkel-Enschot is een grote groep vrijwilligers beschikbaar. Vrijwilligers die in de sfeer van belangenbehartiging de KBO-leden bijstaan bij o.a. het invullen van de belastingaangiften.

De poule van belastingadviseurs heeft 8 deskundigen die gezamenlijk zo’n 300 aangiften per jaar verzorgen. Ook helpen zij bij het aanvragen van zorg en huurtoeslagen. Jaarlijks worden zij bijgeschoold.

Een nieuwe ontwikkeling binnen de individuele belangenbehartiging is de administratief ondersteuner. Is er door omstandigheden, bijvoorbeeld door het overlijden van de partner, hulp nodig bij het opschonen dan wel opnieuw ordenen van de thuisadministratie, ook hiervoor zijn er binnen de afdeling vrijwilligers beschikbaar.

Veel expertise treffen we aan bij de groep vrijwilligers die bekend staan als Vrijwillige Ouderenadviseurs en Cliëntondersteuners. Zij zijn beschikbaar om senioren letterlijk met raad en daad bij te staan rondom de toepassing van bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, Persoonsgebonden Budgetten, Inkomen, Huisvesting, kortom het hele gebied van huisvesting, zorg en welzijn. Ook deze vrijwilligers zijn evenals de belastingadviseurs opgeleid door KBO-Brabant en gecertificeerd. Jaarlijks worden zij met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen binnen de wetgeving en samenleving bijgeschoold.

De afdeling KBO Berkel-Enschot kent de volgende cliëntondersteuners, ouderenadviseurs en belastinginvullers.

 

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mevr. Tilly Buster-Brokken 013 533 45 63
Dhr. Ad Dekker 06 537 70 599
Mevr. Mieke Mols-Hopstaken * 013 533 23 85
Mevr. Netty Moonen-Maas    * 06 36 21 53 21

* Tevens Cliëntondersteuner

Belastinginvulhulpen

Mevr. Fien van den Aker 013 533 22 69
Dhr. Huub van Beurden 013 533 19 57
Dhr. Sipke Geerts 013 533 29 63
Dhr. Jac. van Gool 013 533 31 96
Dhr. Dré van Hal 013 533 32 70
Dhr. John Rodenburg 013 533 30 59
Dhr. Bernard Stroot 013 533 27 55
Dhr. Wim van Vught 013 533 35 38 

 

Coördinatie Belangenbehartiging:
Jan Hermes         06 538 54 381

Terug naar de startpagina