Voorstellingen in Theaters Tilburg bezoeken

Voordelen van deelname:
•via de KBO kan men bij voorrang eersterangs plaatsen reserveren voor schouwburg, concert-zaal en studio.
•via de KBO betaalt men per incasso in drie termijnen per 1 augustus, 1 september en 1 oktober.

Ook KBO-ers die niet over eigen vervoer beschikken kunnen zich aanmelden. Indien nodig wordt dan een beroep gedaan op deelnemers mét vervoer die naar dezelfde voorstelling gaan. Als bijdrage wordt daarvoor een bedrag van € 2,- gevraagd. Een vervoersprobleem kan zo meestal worden opgelost.

Elk KBO-lid kan zich vrijblijvend voor de theatergroep aanmelden. In februari/maart van elk jaar wordt daartoe in het KBO Nieuws een aanmeldingsformulier opgenomen. Men kan ook een formulier downloaden van deze website. Wie dat formulier instuurt, ontvangt alle informatie die nodig is tijdig thuis. Aanmelden is alleen nodig voor nieuwe deelnemers d.w.z. voor KBO-leden die gedurende het lopende theaterseizoen geen kaartjes via de KBO hebben besteld.

Bestellen kaartjes

Zodra het programmamagazine van Theaters Tilburg beschikbaar is (meestal eind april), ontvangen alle huidige deelnemers en de nieuwe deelnemers een exemplaar. Daarnaast ontvangt men een brief van de KBO met nadere informatie en een bestelformulier. Binnen de daarvoor aangegeven termijn heeft men dan de gelegenheid om via dat KBO-bestelformulier bij de KBO eersterangs kaartjes te bestellen voor één of meer voorstellingen naar keuze. De termijn voor deze bestelling is helaas tamelijk kort. Dat komt door het feit dat Theaters Tilburg voor ons bij voorrang plaatsen reserveert en dit gebonden is aan een bepaalde einddatum.

Voor nadere informatie kunt u altijd bij een van onderstaande leden van de werkgroep terecht.

De KBO-werkgroep Theaters Tilburg bestaat uit:

Ad Oomen, voorzitter            tel. 533 20 23
Ria en Huub van Beurden     tel. 533 19 57
Riny Fijnaut,                            tel. 533 26 28
Anny van Gool                        tel. 533 31 96
Hanny Jong,                           tel. 533 20 69