Voorstellingen Schouwburg Concertzaal Tilburg bezoeken

Voordelen van deelname:
•via de KBO kan men bij voorrang eersterangs plaatsen reserveren voor schouwburg, concertzaal en studio.
•via de KBO betaalt men per incasso in drie termijnen per 1 augustus, 1 september en 1 oktober.

Ook KBO-ers die niet over eigen vervoer beschikken kunnen zich aanmelden. Indien nodig wordt dan een beroep gedaan op deelnemers mét vervoer die naar dezelfde voorstelling gaan. Als bijdrage wordt daarvoor een bedrag van € 3,- gevraagd. Een vervoersprobleem kan zo meestal worden opgelost.

Elk KBO-lid kan zich vrijblijvend voor de Schouwburg Concertzaal Tilburg-groep aanmelden. In februari/maart van elk jaar wordt daartoe in het KBO Nieuws een aanmeldingsformulier opgenomen. Men kan zich ook aanmelden via het formulier op deze website. Wie dat formulier instuurt, ontvangt alle informatie die nodig is tijdig thuis. Aanmelden is alleen nodig voor nieuwe deelnemers d.w.z. voor KBO-leden die gedurende het lopende theaterseizoen geen kaartjes via de KBO hebben besteld.

Bestellen kaartjes

Zodra het programmamagazine van Schouwburg Concertzaal Tilburg beschikbaar is (meestal eind april), ontvangen alle huidige deelnemers en de nieuwe deelnemers een exemplaar. Daarnaast ontvangt men een brief van de KBO met nadere informatie en een bestelformulier. Binnen de daarvoor aangegeven termijn heeft men dan de gelegenheid om via dat KBO-bestelformulier bij de KBO eersterangs kaartjes te bestellen voor één of meer voorstellingen naar keuze. De termijn voor deze bestelling is helaas tamelijk kort. Dat komt door het feit dat Schouwburg Concertzaal Tilburg voor ons bij voorrang plaatsen reserveert en dit gebonden is aan een bepaalde einddatum.

Voor nadere informatie kunt u altijd bij een van onderstaande leden van de werkgroep terecht.

De KBO-werkgroep Schouwburg Concertzaal Tilburg bestaat uit:

Ria en Huub van Beurden    tel. 533 19 57
Ine Bierhuizen                       tel. 203 57 23
Riny Fijnaut,                           tel. 533 26 28
Anny van Gool                       tel. 533 31 96
Margriet Krijnen                    tel. 533 21 37
Piet Simons                           tel. 456 47 85