Vele jaren hebben we lessen aangeboden over het gebruik van computers, tablets en mobiele telefoons. Het bleek dat de interesse afnam en toen de coronamaatregelen gingen gelden hebben we besloten om de computerlessen te vervangen door individuele lessen. Op basis van de ervaringen en reacties van gebruikers hebben we de computercursussen vervangen door een meer op gebruiker en problematiek afgestemd hulpaanbod.

  1. Hulp bij kleinere problemen en vragen over het gebruik van computer, tablet en mobiele telefoon. U kunt hiervoor bellen met een van de docenten en met name Trees Corbey kan direct uw vraag beantwoorden of met u afspreken naar het internetcafé te komen op dinsdagmiddag in de Stulp van Torentjeshoef (zie hierna). Eventueel kan ook afgesproken worden dat de docent naar u toekomt.
  2. Hulp bij grotere problemen als het leren werken met nieuwe programma’s, geen kennis van of vergeten hoe delen van een programma werkt, of vragen over mogelijkheden van een programma, etc. De kans is vrij groot dat de oplossing zit in meerdere bezoeken bij u aan huis (individuele lessen). U kunt daarvoor alle docenten bellen. Cees heeft veel ervaring met Excel, Word en e-mail, Trees met de gebruik van iPad, Marco met onderwerpen/app’s als bijv. wachtwoorden, beveiliging e.d. en Pia alles rond iPad en iphone ( van aanschaf en installatie tot gebruik van alle mogelijkheden tot het abonnement. Bel een van hen om vooraf te overleggen over de aanpak en mogelijke kosten.
  3. Hulp bij meer technische problemen als installaties van nieuwe programma’s, het overzetten van programma’s naar een nieuwe computer, maar ook bij storingen van de computer of programma’s. Ook hiervoor kunt u alle docenten bellen maar bij voorkeur Marco Rutters. 

In het eerste telefonisch gesprek kunt u een plan van aanpak bespreken en ook een kostenraming op laten maken. Meestal zal een eerste gesprek/afspraak bij u thuis of bij de docent de eerste stap zijn.
De kosten voor de deelnemer bedragen € 7,50 per uur. Dit geldt niet voor het internetcafé.

Dat neemt niet weg dat wanneer zich een onderwerp aandient dat in een cursus aangeboden kan worden, dat zeker uitgewerkt zal worden. Het is dus zeker niet uitgesloten dat er nog cursussen komen.

De docenten/computerhulpen zijn:
Docent                                   telefoon
Trees Corbey                        06 46 33 41 06
Pia Clarijs-Dahlhaus            06 16 04 52 62
Marco Rutters                      06 20 53 01 33
Cees Mathijssen                  06 30 24 24 06