Na afspraak via 06-46 33 41 06 (Trees Corbey)

Het gebruik van mobiele telefoon, laptop, of tablet is voor velen onder ons al heel normaal geworden. Maar dat wil niet zeggen dat er soms geen vragen of onduidelijkheden zijn of dat er toch weer nieuwe ontwikkelingen zijn die wat uitleg behoeven. Daar-om hebben de vroegere computerdocenten een hulpdienst opgezet waar u terecht kunt met al uw vragen over de moderne apparatuur. Die is te verde-len in drie onderdelen:

Individuele begeleiding bij het gebruik van uw mobiele telefoon, laptop of tablet

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het leren omgaan met bijv. uw iPhone/iPad omdat de hele samenleving steeds meer digitale vaardigheden vraagt? Wilt u DigiD installeren en gebruiken? Wilt U ook een berichtenbox? Hoort u van anderen wat ze er allemaal mee kunnen maar is uw iPad/iPhone nog steeds een raadsel voor u en is het in uw ogen allemaal even onoverzichtelijk?

Het gebruik wordt een stuk gemakkelijker als u samen met de docent (in uw eigen huis) kunt oefenen op een moment dat het u beiden uitkomt en zo lang of kort als u wilt. U kunt een van onze begeleiders bellen om een afspraak te maken. Dit kan een eenmalige maar uiteraard ook een vaker terugkerende afspraak zijn. Bij meerdere afspraken zal een (geringe) urenvergoeding gevraagd worden.

U kunt bellen naar:
Pia Clarijs-Dahlhaus op 06-16 04 52 62 of
Trees Corbey op 06-46 33 41 06

Hulp bij programmatische of meer technische problemen
Heeft u moeite met de installatie van nieuwe programma’s, het overzetten van programma’s naar een nieuwe computer, of heeft u storingen van de computer of programma’s. Ook hiervoor kunt u hulp krijgen. Bel vrijblijvend naar onze technisch begeleider. In het eerste telefonisch gesprek kunt u uiteraard uw probleem aangeven en kan de begeleider al een plan van aanpak geven en ook een kostenraming opmaken. Meestal zal een eerste gesprek/afspraak bij u thuis of bij de begeleider de eerste stap zijn.

U kunt bellen naar Marco Rutters op 06-20 53 01 33