Herstart werkgroep Solidariteit

De M.O.V. (Missie-, Ontwikkelings- en Vredes) werkgroep te Moergestel is gestopt na 40 maal de “Toer Mee” fietstocht te hebben georganiseerd. De opbrengst hiervan kwam ten gunste van pater Theo Raaijmakers’ project “Straatkinderen Cochabamba”. In genoemd KBO Nieuws is een uitgebreid bedankwoordje van pater Raaijmakers opgenomen.

Sinds 2008 heeft de KBO werkgroep Solidariteit zich bij de organisatie van deze fietstocht aangesloten, maar net als in de M.O.V. groep hebben ook de meeste vrijwilligers van deze werkgroep een respectabele leeftijd bereikt en voorgesteld dat hun fakkel wordt overgedragen aan een nieuw te bemensen KBO-solidariteitswerkgroep. Het KBO bestuur werkt van harte mee aan dit voorstel.

Als doel is gesteld dat de nieuwe werkgroep zich zal inzetten voor het jaarlijks organiseren van een fietstocht voor jong en oud waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de verlichting van de scholingskosten van kansarme jongeren uit armlastige gezinnen in een ontwikkelingsland. Hierbij wordt gedacht aan de medewerking van een vertrouwde bekende die al sinds lange tijd op lokaal niveau betrokken is bij de organisatie en uitvoering van basisonderwijs activiteiten en/of primaire vakopleidingen.

Inmiddels zijn er enkele projectmogelijkheden aangedragen die aan bovenstaand bestedingsdoel lijken te beantwoorden, o.a. in Suriname, Kenia en Pakistan. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat er onder u ideeën leven die ook zeer wel aan bovenstaande doelstelling lijken te voldoen. Graag wordt mondeling of schriftelijk nadere informatie ontvangen over uw voorstel. Dat kan via een telefoontje voor een afspraak met Ies Risseeuw, 013-5331125 of via het e-mail adres losris@home.nl (eerste letter is l van lodewijk).

De nieuwe KBO werkgroep Solidariteit behoeft uiteraard een voorzitter, secretaris en wellicht een penningmeester en een aantal leden om met name voor de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse fietstocht op voldoende menskracht te kunnen rekenen. Mocht u zich hiervoor willen inzetten, hetzij als lid van de werkgroep of als tijdelijk vrijwilliger tijdens de fietstocht, of mocht u eerst wat meer willen weten over een manier waarop u het werkgroepdoel zou kunnen steunen, laat u dit dan binnenkort voor het maken van een afspraak weten aan Ies Risseeuw, telefonisch via 013-5331125 of via het e-mail adres losris@home.nl.

Contactpersoon Nieuwe Werkgroep Solidariteit:
Ies Risseeuw, tel.: 013-5331125, e-mail adres: losris@home.nl.