De werkgroep Solidariteit wil uitgroeien naar een platform voor samenwerkingsverbanden van KBO-leden die gemotiveerd en op basis van solidariteit bezig zijn met ondersteuning van een of ander ontwikkelingsproject, waar ook ter wereld, al of niet in samenwerking met familie of vrienden, al of niet in de vrije vorm van een project- of actiegroep of in een juridische vorm van vereniging of stichting.

In KBO-verband is er op het vlak van ontwikkelingssamenwerking één projectgroep actief:

Projectgroep “Straatkinderen Cochabamba”

Deze projectgroep organiseert al enkele jaren in samenwerking met de MOV-groep Moergestel op de laatste zondag van augustus de fietstocht TOER MEE ten gunste van het project: opvang en ontwikkeling van straatkinderen in Cochabamba/Bolivia, waarbij pater Theo Raaijmakers uit Moergestel zeer nauw is betrokken.

Aan deze gezellige fietstocht van 25 of 40 km in onze omgeving kan iedereen meedoen die graag fietst. De tocht voert elk jaar weer langs verrassende wegen met enkele posten waar tegen een kleine vergoeding wat gegeten en gedronken kan worden. De startbijdrage bedraagt € 3,- per persoon of € 6,- per gezin. De opbrengst komt volledig ten goede aan het werk van pater Raaijmakers in Bolivia.

Graag nodigen wij u uit mee te fietsen. U hoeft geen lid te zijn van KBO Berkel-Enschot.

Nadere informatie volgt via De Schakel, het KBO-nieuws en de KBO-website www.kboberkelenschot.nl.

 

Contactpersoon overkoepelende Werkgroep Solidariteit:

Thijs Dingenouts (thijs.dingenouts@ziggo.nl); tel. 013 5336690

Contactpersoon projectgroep “Straatkinderen Cochabamba”:

Piet Haarmans, (pdhaarmans@hotmail.com), tel. 013-533 28 30.

Leden van de werkgroep zijn:

Thijs Dingenouts  
Han van Gennip-van Lieshout  
Piet Haarmans voorzitter
Hannie Jong-Quick  

Een beroep kan worden gedaan op Gerry Oomen (sponsoring), Wilma van Geel en John van Horen (uitzetten fietstocht), Henk van de Ven (reclameborden)