Vanaf 2022 wordt door de werkgroep Solidariteit jaarlijks (op de laatste zondag van augustus) een fietstocht uitgezet onder de naam “Toer Mee voor Toon”.

De fietstocht, naar keuze 25 of 40 km lang, wordt gereden in de groene omgeving van Berkel-Enschot en omliggende dorpen.

De opbrengst (inschrijfgelden, bijdragen van particulieren, sponsors en KBO-BE zelf) zal ten goede komen aan scholingskosten van kansarme jongvolwassenen uit armlastige gezinnen in Albina en Nickerie Westelijke Polder in Suriname.

De besteding en verslaglegging van de daarmee bereikte resultaten is in handen van pater Toon te Dorsthorst die daar al vele jaren betrokken is bij projecten op het gebied van basisonderwijs en primaire vakopleiding., 

 

De werkgroep Solidariteit telt een negental vrijwilligers voor de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse fietstocht. 

Samenstelling werkgroep:

 Ad Dekker
 Wilma van Geel
 Bertus de Groot
 Piet Haarmans
 John van Horen
 Ies Risseeuw    (Contactpersoon en vertegenwoordiger bestuur, tel. 013-5331125)
 Bieneke Jansen
 Bert van Zelst