De nieuwe werkgroep Solidariteit is inmiddels samengesteld en beoogt de traditie voort te zetten van de werkgroep die jaarlijks op de laatste zondag in augustus de “Toer Mee” fietstocht organiseerde. De opbrengst van deze fietstocht kwam met bijdragen van sponsorende bedrijven, donateurs en van KBO-BE telkenjare ten goede aan pater Theo Raaijmakers’ project “Straatkinderen Cochabamba” in Bolivia.

Doel van de nieuwe werkgroep is het jaarlijks organiseren van een benefiet fietstocht voor jong en oud op de laatste zondag van augustus in de groene omgeving van Berkel-Enschot en omliggende dorpen.
De opbrengst zal geheel ten goede komen aan de verlichting van de scholingskosten van kansarme jongvolwassenen uit armlastige gezinnen in Albina en in Nickerie Westelijke Polder in Suriname.

Voor de besteding van de opbrengst en verslaglegging van de resultaten zijn inmiddels contacten gelegd met de al vele jaren in Suriname werkzame pater Toon te Dorsthorst die o.a. via de Pater Ahlbrinck Stichting betrokken is bij een project op het gebied van investeringen in basisonderwijs- en primaire vakopleidingsfaciliteiten.

De werkgroep Solidariteit telt een negental vrijwilligers voor de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse fietstocht. De werkgroep heeft besloten om de fietstocht te promoten onder de naam “Toer voor Toon”.
Dit jaar wordt er gefietst op zondag 28 augustus en kan er gestart worden tussen 10.00 en 13.00 uur bij Boerderij Denissen. Er zal een tocht van ca 40 km en een tocht van ca 25 km uitgezet worden.

Mocht u zich als vrijwilliger beschikbaar willen stellen voor de laatste voorbereidingen, het posten en/of het afbouwen van de fietstocht of wilt u eerst wat meer over een en ander weten: contact Ies Risseeuw (013-533 1125 of LOSRIS@HOME.NL). Werkgroep Solidariteit