De maatschappijkring is bedoeld voor KBO-leden die zich interesseren in wat er speelt in de wereld om ons heen: van sociologie en cultuur tot natuurwetenschap, van de medische wereld tot milieubeleid en van overheid tot bedrijfsleven. Het programma van de kring bestaat uit lezingen, bedrijfsbezoeken en excursies die illustreren wat er zoal in onze maatschappij gebeurt en gaat gebeuren.

Na een voorjaar waarin voor het eerst sinds enige tijd weer alles doorgang kon vinden, zien we met vertrouwen uit naar het najaar 2022 en het voorjaar 2023.
Het programma van 2022/2023 wordt samengesteld door de werkgroep (bestaande uit Mieke Freijse, Ietje van ’t Hullenaar, Cees van Oorschot en Jos Loonen).

Voor het najaar staan de volgende activiteiten op het programma:

  • 22 september: kennismakingsbijeenkomst met lezing en muzikale afsluiting
  • 6 oktober:        lezing door dhr. Peter Teune over klimaatverandering
  • 10 november:  lezing door mw. Ine Meeuwesen over onze voedselvoorziening
  • 8 december:    viering van ons 2e lustrum, met o.m. een lezing van prof Ad Vingerhoets over huilen en emoties.

Ook het voorjaar zal weer een mix van lezingen en andere activiteiten bevatten, maar daar is de werkgroep nog druk mee doende.

Op dit moment heeft de kring ongeveer 100 leden.
De inschrijving voor het komende jaar is geheel open, maar het is niet zeker dat uw inschrijving zal kunnen worden gehonoreerd: het aantal leden kan niet ongelimiteerd oplopen.
Als elk jaar beginnen we ook nu weer met een nieuwe deelnemerslijst: ook de kringleden van 2021/2022 moeten zich opnieuw inschrijven!

De kosten voor het lidmaatschap van de maatschappijkring bedragen € 25,00.
Voor sommige excursies kan een extra bijdrage worden gevraagd voor de reiskosten en/of entree.

Om organisatorische reden is het wenselijk om uw inschrijving voor de maatschappijkring in te leveren vóór 8 september.