De handjes de lucht in
Bij zo’n titel gaat de eerste gedachte uiteraard naar het carnaval, maar in dit geval betrof het een bijeenkomst van KBO Berkel-Enschot ter verwelkoming van nieuwe leden. Dinsdag 26 april kwamen ruim 60 nieuwe leden naar de Kapittelzaal in Koningsoord om op de hoogte te worden gebracht van de vele activiteiten die KBO Berkel-Enschot jaarlijks ontplooit.
Overigens zijn er vanaf het moment dat Corona de samenleving ontwrichtte toch 126 nieuwe leden geregistreerd. Reden voor het bestuur om de handjes de lucht in te steken: met ruim 1600 leden is KBO Berkel-Enschot niet alleen één van de grootste afdelingen van KBO-Brabant, maar eveneens één van de meest actieve organisaties binnen Berkel-Enschot.

Vanzelfsprekend

Voor de nieuwkomers bleek na enige navraag het lidmaatschap een vanzelfsprekendheid te zijn. Weliswaar waren de beweegredenen wat divers, maar de rol die KBO Berkel-Enschot vervult ten behoeve van de belangen van senioren, was voor de aanwezigen toch wel de doorslaggevende factor. Solidariteit, sociale cohesie en belangenbehartiging op zowel individuele als collectieve basis waren motieven om lid te worden.
Opvallend was dat van de aanwezigen een groot deel net in Berkel-Enschot was komen wonen, zo bleek bij de vraag van vicevoorzitter Jan Hermes aan de aanwezigen. Spontaan vlogen ook nu de handjes de lucht in.

Voor en door senioren

Na een openingswoord door voorzitter Leo de Graaf volgde een film, waarin de vele activiteiten van KBO Berkel-Enschot werden vertoond. Hoewel enigszins gedateerd – een nieuwe film is in de maak – gaf de film een goede inkijk in de activiteiten voor en door senioren.
Bestuursleden Elly Moonen en Jan Hermes gaven vervolgens nog een exposé over respectievelijk de sociaal-maatschappelijke activiteiten en de belangenbehartiging op zowel individueel als collectief gebied.
Zo’n 140 vrijwilligers maken de verschillende activiteiten mogelijk, van koffie uurtje tot rolstoelwandelingen en samen dineren, van sport tot lezingen, van cursussen tot zomerschol en theater, van belastinghulp tot WMO-cliëntondersteuning.
Voor het in oprichting zijnde “repaircafé” worden nog technisch handige vrijwilligers gezocht.

De bijeenkomst werd afgesloten met een zeer geanimeerde “borrel” in de foyer van De Schalm. Een bevestiging dat de sociale cohesie voor senioren een belangrijke factor is.

Tekst Jan Harting