Sprankelende jubileumbijeenkomst 65 jaar KBO Berkel-Enschot

Vrijdag 4 oktober rond de klok van tweeën. Op het parkeerterrein van de Druiventros spoedden leden van KBO Berkel-Enschot zich naar een feestelijk ingerichte feestzaal. De teisterende regenbuien konden hen niet stoppen.
Binnen aangekomen, de paraplu’s ingeklapt en de jassen opgehangen, wachtte hen een feestelijke ontvangst: twee consumptiebonnen, een kop lekkere koffie of thee en een smakelijk uitziend gebakje met daarop het feestelijk logo van KBO Berkel-Enschot 65 jaar.
Nadat de ruim 300 aanwezigen hun plaats in de zaal hadden ingenomen, kondigde dagvoorzitter Jos Loonen het begin van het feestelijk programma aan.

De voorzitter van KBO Berkel-Enschot
Enigszins gespannen mocht de voorzitter van onze afdeling, Leo de Graaf, de bijeenkomst openen. Dat deed hij met verve.
Hij bracht een gedegen speech voor het voetlicht. Een speech die hij begon met een hartelijk welkom uit te spreken aan zijn beide voorgangers Ties van Rijsewijk en Jan Panhuijzen. Ook Elly van Gorp, de voorzitter van Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot, een zeer gewaardeerd samenwerkingspartner van KBO Berkel-Enschot, kreeg een warm welkom.

De voorzitter stond nadrukkelijk stil bij zijn kennismaking met het wel en wee van KBO Berkel-Enschot. Het was een geweldige eyeopener voor hem en hij was onder de indruk geraakt van het grote aantal activiteiten dat wordt voorgeschoteld.
Dit besef klonk bij hem gaandeweg door en na enige maanden in zijn nieuwe rol durfde “de nieuwe voorzitter” dan ook te spreken van mijn KBO Berkel-Enschot.

De voorzitter verhaalde over de geschiedenis van de vereniging, memoreerde het initiatief tot oprichting in 1954 door mevrouw Verschuren-van Besouw en stipte de groei van het ledenaantal aan. In 2004 (50-jarig bestaan) telde de vereniging 1250 leden tegen nu (15 jaar later) bijna 1700 leden.
Al met al vond Leo de Graaf de kwalificatie “springlevend” voor KBO Berkel-Enschot een zeer juiste. Niet voor niets, zo stelde hij, is KBO Berkel-Enschot van de 21 afdelingen binnen de Kring KBO Tilburg niet alleen de grootste, maar springt de afdeling er ook uit door haar gedegen programmering met voor elk wat wils.
Op het einde van zijn speech bekende Leo niet te durven vertellen welke bekende Nederlander de middag zou gaan afsluiten. Een wurgcontract van de organiserende werkgroep-leden weerhield hem ervan.

De voorzitter van KBO Brabant
Na een verdiend applaus kondigde Jos Loonen de voorzitter van KBO Brabant, Leo Bisschops, aan.
Op een zeer natuurlijke manier, niet geholpen door teksten op papier, schetste de heer Bisschops het beeld van de vergrijzende provincie Brabant.
In 2040, zo stelde hij, zal 27 % van de bevolking van Brabant 65 jaar en ouder zijn.
Betrek daarbij, zo stelde hij, de leegloop van het platteland doordat elders studerende jongeren veelal niet terugkeren naar hun dorp van herkomst, neem mee het overheidsbeleid in de vorm van de WMO en WLZ, de noodzaak van het langer thuis blijven wonen, de nijpende arbeidsproblematiek in de gezondheidzorg kortom…… de toekomst verdient voor de senior alle aandacht. De niet vanzelfsprekende aanwezigheid en beschikbaarheid van de 3 A’s (arts, apotheek en Albert Heijn) zal verder hard ingrijpen in het leven van de huidige en toekomstige senior in Brabant, stelde hij.
Centraal in het relaas van de heer Bisschops stond feitelijk de verantwoordelijkheid die we voor elkaar hebben ter voorkoming van te grote kwetsbaarheid en het gevaar van toenemende eenzaamheid. KBO Brabant en KBO Berkel-Enschot dienen rondom de geschetste ontwikkelingen nadrukkelijk hun rol te spelen, aldus de heer Bisschops.

“Anders denken over gezond en vitaal ouder worden”.
De aanwezigen op de jubileumbijeenkomst werden getrakteerd op welluidende sprekers. In het rijtje van drie sprak ook Dr. David van Bodegom, arts/ historicus en furore makend als verouderingswetenschapper bij Leyden Academy.
David werd door het fenomeen veroudering geraakt tijden een langdurige stageperiode die hij als afgestudeerd arts/historicus doorbracht in Ghana.
Geïntrigeerd door het vaak voorkomen van een hoge ouderdom aldaar, gevoegd bij het toch wel strakke regime waarbinnen deze mensen hun leven leidden, brachten deze ervaringen hem tot nader onderzoek. De leefwijze, zo bracht van Bodegom voor het voetlicht, kenmerkte zich door een weinig variërend voedselpatroon, een hoog arbeidsintensief bestaan en momenten van “gedwongen” rust bij zonsondergang.
Tijdens zijn presentatie, gevarieerd en gevuld met leuke kwinkslagen, bracht van Bodegom deze elementen in en vergeleek deze met de senior in Nederland.
In Nederland lijdt meer dan 50 % aan overgewicht, gebruikt men in overvloed pillen voor cholesterol en bloeddruk, beweegt men te weinig, neemt men onvoldoende rust.
Genoeg elementen om bij stil te staan en een pleidooi te houden om weer meer grip te krijgen op onze gezondheid, een gezondheid waarin de overmaat aan medicijnen niet langer nodig is.
De stijgende leeftijd van de moderne senior heeft dus ook zijn kwetsbare kanten.
Na de inspirerende presentatie van Bodegom lijkt het advies om kennis te nemen van zijn publicaties “Ontpillen en zijn meest recente boek “Het geheim van de Schildpad” niet aan dovemans oren gericht.

Dank-je-wel
Na de mooie speeches en de verhelderende presentatie van David van Bodegom was het tijd voor een gezellige nazit met een hapje en een drankje.
Maar eerst werden de sprekers en de dagvoorzitter in de bloemetjes gezet.
Een speciaal dank-je-wel werd gericht aan de leden van de werkgroep (Jan Panhuijzen, Lia van de Ven en Ruud Brugmans) die tekenden voor de organisatie van deze prachtige jubileumbijeenkomst.

Corry Konings
Verlangend werd ondertussen uitgekeken naar het optreden van die bekende BN’er die ons zou verrassen met een optreden. Lang bleef dit niet meer geheim.
Wat bleek: dorpsgenoot Corry Konings was door de werkgroep aangezocht om de feestelijke viering van het 65-jarig jubileum op te luisteren. Corry werd door de aanwezigen in de armen gesloten. Er werd flink meegezongen met de van haar zo bekende hits, enthousiastelingen gingen voorop in de polonaise en in de hoeken van de zaal werd ruimte gemaakt voor een dansje.
Al met al een bijzondere afsluiting van deze feestelijke middag.

Tegen zessen trokken ruim 120 leden (voor eigen rekening) naar het restaurant voor een speciaal diner dat De Druiventros had samengesteld. Zij die thuis hun maaltijd gingen gebruiken vertrokken met een zeer voldaan gevoel huiswaarts. Sommigen keken al verlangend uit naar het 70-jarig feest over 5 jaar en bekenden: hopelijk mogen we er dan weer bij zijn, want zoals alles gaat ook het feesten KBO Berkel-Enschot heel goed af.

Thijs Dingenouts.