KNMI dwarsboomt ALV

Was het eerst Corona, dat de algemene ledenvergadering van KBO Berkel-Enschot ernstig de voet dwars zette, nu leken KNMI en Buienradar spelbreker te worden. De voorspelling dat fikse regenbuien, windstoten en onweer in Berkel-Enschot zouden gaan teisteren, weerhield mogelijk een aantal leden de gang naar De Druiventros te maken.
Normaal gesproken wordt de ALV massaal bezocht en is ieder stoeltje al ver voor de aanvang bezet. Nu – op deze 20e mei – druppelden de weersomstandigheden trotserende leden de zaal binnen. “Gelukkig droog overgekomen”, was een veelgehoorde opmerking. Of dat ook gold voor de terugweg, valt te betwijfelen.
Rond de klok van twee uur kon voorzitter Leo de Graaf de ALV openen met een toch nog redelijk gevulde zaal.

Hamerstukken

Na het herdenken van de in de afgelopen periode overleden leden (40) werden diverse formele agendapunten snel weg gehamerd. Het jaarverslag 2021 werd niet alleen goedgekeurd, maar bracht eveneens de handen op elkaar voor de vormgeving van dit verslag. Vervolgens lichtte penningmeester Jack van den Brand de financiële situatie toe en werden enkele vragen over de grote reservepot adequaat beantwoord, waarna de kascontrole commissie zijn goedkeuring aan de financiële verantwoording gaf.
Vermeld dient te worden dat werkgroep Vorming en Scholing een vurig pleidooi hield om de bijdrage aan de werkgroep drastisch te verhogen om de organisatie van de Zomerschool te blijven waarborgen.
Een ander vermeldenswaardig punt was dat de aanwezige leden unaniem voor de herkiesbaarheid van de bestuursleden Leo de Graaf en Ad Dekker stemden. Zij beiden beginnen derhalve aan een nieuwe driejarige periode.
Tot slot ontstond er tijdens de rondvraag nog enige discussie over de “K” van KBO en de problematiek rondom de pensioenen. Voorzitter Leo de Graaf ( zelf van protestantse huize) gaf aan dat die discussie al eerder was gevoerd en dat KBO de status van een merknaam heeft en dat iedere 50-plusser lid kan worden van KBO Berkel-Enschot.

Hopelijk zijn KNMI en Buienradar de volgende ALV geen stoorzender meer. Ik ga ze bellen!

Tekst Jan Harting