Verpleging en verzorging in de thuissituatie maken onderdeel uit van de Zorgverzekeringwet. Er wordt gewerkt vanuit het zogenoemde wijkteam.

Om toegang te krijgen tot de zorg heeft iemand een indicatie nodig.

De wijkverpleegkundige komt bij u aan huis om uw situatie met u door te spreken. Hij of zij bekijkt samen met u de mogelijkheden die er zijn om u zo gezond en zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Samen met u worden alle mogelijkheden onder de loep genomen: wat gaat er nog goed, zijn er mensen in uw omgeving die wat voor u kunnen betekenen, welke aanpassingen en hulpmiddelen kunnen worden ingezet en is professionele hulp noodzakelijk?

De nadruk ligt op de samenwerking met u, uw familie, buurt, huisarts, gemeente en alle organisaties die binnen de eerste lijn betrokken zijn bij de kwaliteit en leefbaarheid van ons dorp.

De wijkverpleegkundige is op de hoogte van deze uitgebreide sociale kaart, niet alleen op het gebied van zorg, maar ook op het terrein van welzijn, wonen en informele zorg.

Als u vragen heeft over de zorg of u wilt graag een bezoek van een wijkverpleegkundige ten aanzien van hulpvragen of zorgbehoefte, neemt u dan gerust contact met ons op.

Thebe wijkteam Berkel- Enschot 088 – 1176773 of mailen naar buurtteam.berkelenschot@thebe.nl