Het Midden-Oosten in het eerste millennium voor Christus

Het Midden-Oosten is de bakermat van onze beschaving. Egypte – het land van de Nijl – en Mesopotamië – het land tussen de Eufraat en de Tigris – waren de hoofdspelers op dit toneel: ze vonden het schrift, de wiskunde, de monumentale architectuur en de stadsbeschaving uit.

In de eerste cursus – Sumer en Akkad – hebben we de eerste stappen van een van deze beschavingen gevolgd, tot ongeveer 2000 voor Christus.
In het vervolg – Babylon en Assur – kwamen de grote beschavingen van de Babyloniërs (1800 – 1600 vC) en de Assyriërs (1400-1050 vC) tot ontwikkeling en gingen ze ook weer ten onder.

In deze editie – de laatste van het drieluik – zien we de ontwikkelingen in het eerste millennium. De eerste helft van dat millennium wordt gedomineerd door de Assyriërs, vanuit hun hoofdsteden Ashur, Nimrud en Nineveh. Ze bemoeien zich sterk met de gebieden langs de Middellandse Zee, en dat doen wij dus ook. Zo komen de koninkrijken van Israël en Juda, en het rijk van de Feniciërs uitgebreid aan de orde. De Assyriërs hebben een wrede en oorlogszuchtige reputatie, maar het was ook een kunstzinnig hoogstaand volk, een waardige erfgenaam van de Sumeriërs en Babyloniërs. Die laatsten komen ook nog even terug, onder de beroemde Nebuchadnezar, maar vervolgens was het toneel aan het Perzische Rijk, van Cyrus, Darius en Xerxes, met hun fabelachtige hoofdstad Persepolis. Rond 330 vC ging het Perzische Rijk ten onder door toedoen van een jonge Macedoniër Alexander de Grote. Vanaf dat moment is het Midden-Oosten een Grieks en Europees gebied. Het is het natuurlijke eindpunt van deze geschiedenis van Mesopotamië.

De hele geschiedenis van het Midden-Oosten is van enorme invloed geweest op de geschiedenis van Europa: we danken veel van ons schrift, onze wetenschap en onze literatuur aan dit gebied, en de belangrijkste religieuze en culturele denkwerelden komen hier vandaan. Met deze cursus keren we echt terug naar onze roots.

Docent:              Jos Loonen
Waar:                  Muziekhuis naast Boerderij Denissen
Wanneer:           dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur
Data:                   9, 16, 23, 30 november en 7, 14 december
Kosten:               voor leden KBO B-E.: € 25,-