Het Midden-Oosten vormt de schakel tussen Europa, Azië en Afrika. Het gebied is in de afgelopen 150 jaar economisch en strategisch belangrijk gebleken, mede vanwege de aanwezigheid van het Suezkanaal en een enorme olievoorraad. Dit maakte dat de grote mogendheden er altijd invloed probeerden uit te oefenen.

De twee lezingen gaan over het ontstaan van de staat Israël in het Midden-Oosten en het ontstaan van de Palestijnse kwestie. We bekijken daarbij eerst hoe het met het Joodse volk is gegaan sinds de periode van de klassieke oudheid tot de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).

De wortels van het ontstaan van de staat Israël in 1948 vinden we in de Eerste Wereldoorlog zelf. Na de periode van de Britse bezetting van Palestina daarna en het gruwelijke lot van het Joodse volk in de periode 1933-1945, ontwierpen de Verenigde Naties een plan waarin de Joden een eigen staat kregen. Ook de in Palestina wonende Arabieren (Palestijnen) zouden een eigen staat krijgen. In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen, wat onmiddellijk leidde tot een oorlog met Arabische buurlanden en het ontstaan van het probleem van de Palestijnse vluchtelingen. Ook in 1956, 1967 en 1973 werden er oorlogen gevoerd.

In twee lezingen wordt uitgelegd hoe de staat Israël is ontstaan en wat daarbij de rol van de grote mogendheden was. Ook de positie van de Palestijnen komt aan de orde. Ten slotte wordt de vraag beantwoord hoe het komt dat Israël zich tot op heden heeft weten te handhaven in het Midden-Oosten en welke belangen het heeft bij de gebieden die het in 1967 veroverde.
 

Docent:  Gerard Olthof
Waar:  Muziekhuis naast Boerderij Denissen
Wanneer:  woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur
Curusdata:  9 en 16 februari
Kosten:  voor leden KBO B-E: € 12,50 (koffie of thee inbegrepen)