KORTE INLEIDING BIJ 4 LEZINGEN MODERNE GESCHIEDENIS
Deze cursus is al een eerste keer gegeven in november en december 2020. In voorjaar 2021 wordt hij dus voor een tweede keer gegeven vanwege de eerdere over-inschrijving. Bovendien draait hij nu op andere dag om meerderen de gelegenheid te geven er aan deel te nemen.

 

De Eerste Wereldoorlog

De eerste lezing handelt over de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). In de ons omringende landen wordt die oorlog nog steeds de grote oorlog genoemd. De Eerste Wereldoorlog heeft op de tijdgenoten een verpletterende indruk gemaakt, vooral vanwege het totale karakter van die oorlog. De politieke en sociale gevolgen van de oorlog waren groot, de kaart van Europa is als gevolg van die oorlog veranderd. Het vredesverdrag met Duitsland, dat de oorlog verloor, mogen we beschouwen als een belangrijke oorzaak van de Tweede Wereldoorlog. In de lezing staan we o.a. stil bij de begrippen oorlog en bondgenootschap, de oorzaken en het karakter van de oorlog, en de grote gevolgen ervan.

De Tweede Wereldoorlog

Er is geen onderwerp in de moderne geschiedenis dat meer belangstelling krijgt dan de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), die we behandelen in de tweede lezing. Dat blijkt uit o.a. uit talloze boeken, documentaires en speelfilms. In de lezing gaan we in op de vraag hoe dat komt. Het zal blijken dat het karakter van de oorlog en de genocide in de concentratiekampen daarbij een grote rol spelen. Ook de gevolgen van de oorlog waren groot, zowel op technisch-wetenschappelijk als op politiek gebied.

De Koude Oorlog

Feitelijk waren er in 1945 slechts twee overwinnaars: de Verenigde Staten van Amerika en de Sovjet-Unie. Omdat beide landen groot en machtig waren en hun politieke en economische stelsels lijnrecht tegenover elkaar stonden, kwam het tot een langdurige en heftige tegenstelling. Deze tegenstelling, die Koude Oorlog wordt genoemd, heeft een overheersende rol gespeeld in de wereldpolitiek tot het eind van de jaren tachtig van de twintigste eeuw. In lezing drie gaan we in op deze tegenstelling en zullen we laten zien hoe zij naar voren kwam en hoe zij een rol speelde bij de grote politieke wereldproblemen tussen 1945 en 1990.

Imperialisme en dekolonisatie

Hoewel Engeland en Frankrijk behoorden tot de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, was hun rol in de wereldpolitiek in 1945 grotendeels uitgespeeld. Engeland en Frankrijk waren geen grote mogendheden meer en Nederland behoorde niet langer tot de middelgrote mogendheden. In het eerste decennium na de oorlog brokkelden de grote koloniale rijken van deze landen af. In de vierde en laatste lezing gaan we in op het ontstaan van die rijken en de diverse oorzaken van dekolonisatie: het onafhankelijk worden van de kolonies. Verder zullen we zien dat de oorzaak van diverse problemen waarmee de ex-koloniën te maken kregen, hun oorsprong vinden in de periode van de kolonisatie.

Gerard Olthof (1954) werkte na zijn studie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen als docent geschiedenis en conrector aan het St.-Odulphuslyceum te Tilburg. Daarna was hij rector en onderwijsbestuurder in Breda. Tegenwoordig heeft hij een reisbureau (www.amor-roma.nl) dat voor kleine groepen geïnteresseerden culturele reizen naar Rome organiseert. Hij publiceerde o.a. Drie keer Rome. 25 Wandelingen langs monumenten van keizers, pausen en fascisten (Den Haag 2017).

 

Docent:  Gerard Olthof
Waar:  Muziekhuis naast Boerderij Denissen
Wanneer:  dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur
Curusdata:  28 sept., 5, 12, 26 okt. en 2 nov.
Kosten:  voor leden KBO B-E: € 20,-