Het goede leven stond al vroeg op de filosofische agenda. De oude Grieken hadden al allerlei ideeën over wat zo’n leven zou moeten inhouden. Zo dacht Aristoteles bijvoorbeeld dat het goede leven was verbonden met deugden, en het juiste gebruik van de rede. Tijdens de middeleeuwen, als het christendom een centrale plaats inneemt binnen de samenleving, denkt men dat het goede leven pas komt na de dood, in het hiernamaals. Tijdens de Verlichting ontstaan weer nieuwe opvattingen over het goede leven. Vanaf dan streeft men ernaar om het goede leven in het hier en nu te realiseren. De ideeën van de Verlichting liggen aan de basis van de hedendaagse maatschappij. Een ander, voorheen onbekend fenomeen ontstaat dan ook: de vrije markt. De vrije markt neemt in de huidige maatschappij een bijzonder dominante plaats in en heeft ertoe geleid dat tegenwoordig vrijwel alles tot geldhandel wordt gereduceerd. Wat betekent dat voor een samenleving? Wat zijn de gevolgen als allerlei maatschappelijke sectoren steeds meer in termen van de markt worden uitgelegd?

De cursus begint met een overzicht van de verschillende historische opvattingen over ‘het goede leven’. Daaruit blijkt dat elke opvatting over het goede leven verbonden is met de ideeën en idealen van een bepaalde groep mensen in een bepaalde historische periode. Dat betekent dat die ideeën ook weer kunnen veranderen. En op dat punt lijken we nu weer te zijn aangekomen. Alles wijst erop dat bepaalde ideeën en opvattingen die we hebben over de vrije markt het goede leven niet dichterbij brengen maar juist in de weg staan. Daarom zijn sommige ideeën aan een revisie toe.

We kunnen deze cursus aanbieden voor een speciale prijs dankzij een bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne 2020.

Docenten:                      Ingrid Aarts en Lucy Roodbol
Waar:                              Koningsoord
Wanneer:                       donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur
Data:                              7, 14 en 28 oktober, 4, 11 en 18 november
Kosten:                          voor leden KBO B-E: € 50,-