Deze cursus heeft als eerste doel de deelnemers (weer) op een goed niveau te brengen bij het spreken van de Franse taal. In de lessen spreken wij dus zoveel mogelijk Frans. Dat gaat gepaard met het oefenen van een goede uitspraak en het ontwikkelen van het (beter) luisteren.

De onderwerpen zijn legio: jezelf presenteren, ervaringen delen, teksten van allerlei soort bespreken, elkaar bevragen. In de teksten leren wij Frankrijk en de Fransen beter kennen en begrijpen.

Als hulpmiddelen bezitten wij een bondige Franse grammatica met daarin veel voorbeelden (Nederlands – Frans). Wij vertalen soms naar het Frans, maken aantekeningen, bezoeken sites, zijn actief bezig.

Niveau: om aan het bovenstaande met succes en plezier te kunnen meedoen geldt er een minimum kennisniveau van het Frans van tenminste Mavo 4, Havo 4. Nog meer kennis hebben is natuurlijk alleen maar positief. In de groep kan iedereen tot zijn recht komen.
Als de animo en het aantal deelnemers positief zijn komt er mogelijk een vervolg in 2023, van eind januari tot eind april.

Grammatica: Grammaire Fondamentale (uitgeverij Thieme; alleen antiquarisch), of een andere handige, compacte grammatica.

De cursusduur is 12 weken met als tijdschema: 5 weken cursus – herfstvakantie – 5 weken cursus – Sinterklaas – 2 weken cursus.

 

Docent:                Frank Smarius. E-mailadres: franksmarius@ziggo.nl
Waar:                   ’t Muziekhuis naast Boerderij Denissen in het computerlokaal
Wanneer:             maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur
Data:                    19 sept. t/m 19 december met uitzondering van 24 okt. en 5 december
Kosten:                voor leden KBO B-E: € 60,-

Deelnemers:       minimaal 6 en maximaal 12