Waarheid … altijd weer waarheid

De filosofie leeft van eeuwige vragen, vragen die ze altijd gesteld heeft en waar kennelijk nooit een afdoend antwoord op gegeven is. De vraag naar waarheid is er zo een. Je kunt een geschiedenis van de (westerse) filosofie schetsen aan de hand van de vraag naar de waarheid en hoe die vraag opgevat en behandeld is. Ik wil dat best doen (in de eerste bijeenkomst, min of meer uit de losse pols), als aanzet voor een gesprek waarin we ons belang aan waarheid inbrengen. Waarheid is niet enkel een academische (theoretische) kwestie, maar ook een praktische waar we onherroepelijk mee te maken hebben in ons politieke, sociale en persoonlijke leven. Hoe functioneert waarheid in het intersubjectieve domein in het tijdperk van bubbels, fake-news, woke, wantrouwen in de wetenschap? Is een leugentje om bestwil niet verkieselijker dan de harde, onbarmhartige waarheid? Met dit soort vragen kunnen we drie bijeenkomsten op een zinvolle manier met elkaar doorbrengen. We cirkelen rond de vraag naar de waarheid, we brengen onszelf en onze levenservaring mee in het gesprek en noemen het filosofie. Omdat ik (ook) theoloog ben, kan ik het niet laten om het religieuze perspectief in te brengen: wat betekenen de waarheidsclaims van de religies, is er een absolute waarheid of blijven we daar liever uit de buurt? Als je hier zin in hebt, dan heb ik het ook. Dus mogelijk tot ziens in het najaar ….

Docent:              Ben Loonen
Waar:                 Koningsoord in het Parlatorium
Wanneer:           vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur
Data:                  21 oktober, 4 en 18 november
Kosten:              voor leden KBO B-E: € 20,-
Deelnemers:      maximaal 15