Als ik natgeregend en wel bij De Druiventros arriveer, vergeet ik direct die troosteloze druilregen en dat plakkerige gevoel van mijn broek en maakt dat herfstige sentiment plaats voor een echte kerstgedachte. Vergeten zijn de dagelijkse beslommeringen, de vochtige haren en het natte zadeldekje. Het warme kerstgevoel op deze twintigste december verdringt alle sombere overpeinzingen. Het “ons-kent- ons “ voelt als een warme deken.
Hoewel ik toch redelijk aan de vroege kant ben, zit de grote zaal van De Druiventros al bomvol. In afwachting van wat Ruud Brugmans en Lia van de Ven de talrijke aanwezigen bij deze kerstbijeenkomst van KBO Berkel-Enschot gaan voorschotelen.

Voor het eerst

KBO Berkel-Enschot voorzitter, Leo de Graaf, zette onmiddellijk de toon met een verrassende toespraak, waarin hij – niet ten onrechte – opmerkte dat de traditionele kerstviering min of meer verdrongen was door een viering waarbij de commercie een flinke rol speelt. In zijn optiek blijft kerst toch een viering met een boodschap. Op komische wijze maakte hij een vergelijking tussen de sobere kerstviering in protestantse kringen en de van nature toch wat mindere sobere viering van de katholieke gemeenschap. Zonder overigens afbreuk te doen aan beider overtuigingen.
Vele aanwezigen herkenden in de met voorbeelden gelardeerde toespraak het eigen kerstverleden.
“Ja, zo ging het bij ons ook” , vertrouwde iemand me toe tijdens de pauze.
Het was voor Leo zijn eerste kersttoespraak als voorzitter van KBO Berkel-Enschot en het moet gezegd: Hij is glansrijk geslaagd!
Jan Joosten – al wat langer vertolker van kerstoverwegingen – kreeg eveneens de handen stevig op elkaar voor zijn interpretatie van een kerstverhaal van Godfried Bomans: Op zoek naar de kerstman in Berkel-Enschot!
Ook Jan constateerde een wezenlijke verandering in de beleving. Een bezoek aan Israëls heilige plaatsen leverde zeker niet op wat hij vooraf had verwacht. De oprukkende verstedelijking was daar debet aan.

Zang en vriendschap

Zoals gebruikelijk bij de kerstvieringen van KBO Berkel-Enschot leveren muzikale optredens een belangrijke bijdrage. Dit jaar was het aan het Oisterwijkse koor “Zang en vriendschap” om een optreden te verzorgen, Dirigent Ad Vergouwen had zeker niet voor het gemakkelijkste repertoire gekozen. Een belangrijk deel van het muzikale optreden bestond uit liederen van beroemde componisten. “Liederen, die weliswaar geen echte kerstliederen zijn, maar qua sfeer goed passen bij de kerstgedachte”, aldus de dirigent.
En hoewel de akoestiek van de grote zaal niet optimaal was, waardoor de uitvoering toch iets van zijn glans verloor, bleef de aandacht van de aanwezigen optimaal. Een waardering voor koor, begeleidend pianist Co de Graaff en dirigent. Met een aantal driftig mee geneuriede bekende liederen werd uiteindelijk de kerstviering en het optreden van het koor afgesloten.
Een mooi tussentijds optreden van de talentvolle pianist Floris van Riel, oogstte terecht een klaterend applaus.

Als ik even na 17.00 uur na een glas glühwein te hebben genuttigd naar huis fiets ( gelukkig droog) overheerst ook bij mij het intieme kerstgevoel: de vriendschap, het er voor elkaar zijn. De kerstviering van KBO Berkel-Enschot is een traditie die gekoesterd moet worden.

Tekst: Jan Harting