Beste KBO leden,

Helaas heeft de werkgroep Vorming & Scholing moeten besluiten de cursussen dit voorjaar niet door te laten gaan. Dit in samenspraak met het KBO bestuur.
Jammer, maar begrijpelijk. De strenge maatregelen laten niet toe nu iets te organiseren.
We kregen in december-januari ruim 140 inschrijvingen binnen, dus animo onder de leden was er genoeg.
Alle inschrijvers kregen een paar weken geleden van Pia Clarijs bericht over het annuleren van de cursussen.
Pia heeft vanaf september 2020 de cursusadministratie van Ria van Beurden overgenomen.
Wij als werkgroep zijn heel blij met Pia een goede, deskundige opvolger te hebben.

We blijven gemotiveerd en hopen natuurlijk snel activiteiten op te kunnen starten.
Licht aan het eind van de Corona-tunnel door het effectief bestrijden van het virus, door de bescherming van gekregen vaccinaties en het opheffen van beperkingen.
Wanneer… is nu nog kijken in een glazen bol.
Beste mensen nog even volhouden dus en blijf gezond!

Namens de KBO werkgroep Vorming & Scholing,
Jeanne Rodenburg
Cees van Oorschot