Ondersteuning door ContourdeTwern

In Berkel-Enschot is een dorpsondersteuner van Contour­deTwern actief, die hulp biedt aan bewoners en organisaties bij het organiseren van activiteiten. Ze legt verbindingen tussen bewoners, professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties. De dorpsondersteuner is actief op het terrein van welzijn in de breedste zin van het woord.

Ook is er een coördinator informele zorg & mantelzorg. Mantelzorgers zijn mensen die voor een ander zorgen waarmee zij al langere tijd een band hebben. Mensen worden steeds meer aangesproken op wat ze zelf nog kunnen en waar hun omgeving hen kan ondersteunen. Maar de mantelzorger mag niet overbelast raken. Vanuit informele zorg worden er maatjes gezocht die mensen in kwetsbare situaties helpen en/of zorgen dat mantelzorgers even ontlast worden.

Voor informatie, ondersteuning of het maken van een afspraak kunt u de contact opnemen met:

• Dorpsondersteuner & coördinator vrijwillige inzet van Berkel-Enschot, tel. 06 10 93 21 79, e-mail: chantalvandenbroek@contourdetwern.nl
• coördinator mantelzorg, tel. 06 83 69 30 14 en via mail: francinewierema@contourdetwern.nl