Ten tijde van de opstelling van deze teksten, t.w. begin december 2020, zijn de corona-maatregelen nog volledig van kracht. Hoe de situatie zal zijn vanaf februari 2021 was nog geheel onduidelijk. Daarom hebben we besloten nog geen groepslessen aan te bieden. Wel kunt u zich samen met een of meer bekenden aanmelden, als u liever in een groepje (max. 3 ) les krijgt.

U bepaalt waarover u geholpen wilt worden bij het gebruik van uw smartphone, tablet of computer.
Als voorbeeld noemen we:
Whatsapp, gewoon bellen, Internet, Mailen, Wachtwoorden. Maar ook bankieren met de app. van uw bank, de berichtenbox van de overheid met DigiD, of welk mobiel abonnement is het beste voor u, welke smartphone is het beste, en wat te denken van videobellen of de onlinebibliotheek.
De mogelijkheden zijn legio, U kunt elk onderwerp, of meerdere onderwerpen, noemen waarover u wilt leren.

U kunt zich aanmelden met het formulier op deze website. Het secretariaat geeft uw vraag en gegevens door aan een docent. U wordt door die docent gebeld of gemaild om uw vraag nog eens door te nemen en om een datum, tijd en plaats af te spreken. Vaak kan dat gewoon bij u thuis.
Mogelijk heeft u al ervaring met een docent of is een docent u aanbevolen, dan kunt u die ook direct bellen (zie het lijstje hieronder).

DE KOSTEN
De kosten voor een bijeenkomst zijn gebaseerd op een uurtarief. De docent geeft u eerst een indicatie van de benodigde tijd en kosten. Na uw deelname geeft de docent de afspraken door aan de penningmeester van de KBO en die brengt de kosten in rekening via de machtiging.

 

DIRECT CONTACT MET DE DOCENT

Docent                                     op gebied van                                        telefoonnummer
Pia Clarijs-Dahlhaus              I-phone e.a.                                            06 16 04 52 62
Trees Corbey                          tablet, internetcafé e.a.                        06 46 33 41 06
Cees Mathijssen                    DigiD, Outlook, Excel, Word, e.a.         06 30 24 24 0
Marco Rutters                        Windows, programma’s en wifi           06 20 53 01 33