Aanmelden is alleen nodig voor nieuwe deelnemers d.w.z. voor KBO-leden die gedurende het lopende theaterseizoen 2020-2021 geen kaartjes via de KBO hebben besteld.