26 juli 2022

Busreis Boerenbondmuseum Gemert

NIEUWE DATUM VOOR DE BUSREIS NAAR HET BOERENBONDSMUSEUM IN GEMERT

De leden van de werkgroep “busreis” namen, in afstemming met het KBO-bestuur en Sabeh, hun verantwoordelijkheid door de geplande busreis naar het Boerenbondsmuseum in Gemert op dinsdag 19 juli jl. te annuleren.

Die dag een busreis organiseren werd (zeer) ernstig afgeraden vanwege het in Nederland in werking tredend hitteplan. Voorspeld werden temperaturen van bijna 40 graden.
De voorgenomen reis naar het Boerenbondsmuseum in Gemert zou mogelijk een desastreuze onderneming zijn geworden. Het welzijn van de busreizigers kon ernstig geschaad worden. Dus werd na beraad besloten tot (o.i. terechte) annulering.

De “Werkgroep Jaarlijkse Busreis” is echter meteen in overleg getreden met busonderneming Sabeh en kan met genoegen meedelen dat de tocht naar het Boerenbondsmuseum een nieuwe datum kent.
De reis zal alsnog plaatsvinden dinsdag 6 september a.s.

Op dinsdag 6 september kunt u deelnemen aan een dagtocht naar het Boerenbondsmuseum, een openluchtmuseum in Gemert. Het museum biedt een unieke combinatie van bezienswaardigheden die u nergens in Nederland in één museum bij elkaar vindt. Authentieke gebouwen, levende have en ambachten. Het museum herbergt twee originele boerderijen, verschillende ambachtshuisjes, een handkracht zuivelfabriek, een plattelandsschooltje, een machinale klompenmakerij en houtzagerij. Het erf van de hoofdboerderij is ingericht zoals in 1900 te doen gebruikelijk was. Letterlijk terug in de tijd…… met het Boerenbondsmuseum.

Via uw opstapplaats rijdt de touringcar rechtstreeks naar Gemert waar een heerlijke kop koffie met gebak klaarstaat. De gidsen nemen u vervolgens mee voor een rondleiding en na de indrukwekkende morgen staat een heerlijke Brabantse Koffietafel voor u klaar.
’s Middags gaan we o.l.v. een gids een prachtige route rijden door het buitengebied van Gemert Bakel. Weer terug bij het museum kunt u nog nagenieten met een drankje en wordt de dagtocht afgesloten met een heerlijk diner.

Het is van belang op te merken dat deze dagtocht ook prima geschikt is voor deelnemers die minder mobiel zijn. Indien er behoefte aan bestaat is deelname voor rolstoelgebruikers bij deze dagtocht mogelijk.

Zoals gesteld staat deze reis gepland voor dinsdag 6 september a.s.   
Zie voor vertrektijden het aanmeldformulier op deze website.  Aanmelden vóór 31 augustus a.s.

De prijs voor deze dagtocht is inclusief 2x koffie of thee met gebak, een rondleiding o.l.v. een gids Boerenbondsmuseum, Brabantse Koffietafel, 1 consumptie, diner, vervoer en rondrit per luxe touringcar.

De kosten van de reis naar het Boerenbondsmuseum in Gemert bedragen € 74,50 per persoon.
In overleg met het bestuur van onze KBO-afdeling is de prijs voor deelnemers vastgesteld op € 53,50 per persoon. Het verschil zal door de penningmeester ten laste van de KBO worden bijgelegd.

ATTENTIE, ATTENTIE
Voor de reis op 6 september naar het Boerenbondsmuseum in Gemert dient men zich OPNIEUW aan te melden via invulling van het aanmeldformulier.

Werkgroep jaarlijkse busreis:
Agnes Sweep-Jansen
Lia van de Ven
Thijs Dingenouts