7 december 2021

Mededeling van het bestuur KBO-BE

Mededeling van het bestuur KBO-BE met betrekking tot de coronamaatregelen in relatie tot de geplande activiteiten.

Beste leden,

Gezien de oplopende besmettingen, de dreiging van een nieuwe variant en de beperkende maatregelen die hiermee samenhangen, heeft het bestuur besloten alle nog geplande activiteiten vanaf heden tot nader order stop te zetten. Naast de soos, het koffie-uurtje en het rikken geldt dat ook voor de Kerstviering en de Nieuwjaarsreceptie.

Het is niet te verwachten dat binnen afzienbare tijd de situatie dusdanig zal veranderen dat dit besluit zal worden heroverwogen.

We begrijpen dat het voor velen van u een teleurstelling is, mede omdat het een periode betreft waarin er een sterke behoefte bestaat om samen te zijn. Niet alleen is uw veiligheid van belang, maar we hopen dat de maatregelen ertoe leiden dat uiteindelijk het virus beheersbaar wordt.

Wij wensen u prettige feestdagen en hopen u over niet al te lange tijd weer te kunnen ontmoeten.

Het bestuur