6 april 2021

Meedoenregeling 2021

De gemeente Tilburg wil dat alle inwoners mee kunnen doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten in de gemeente, ook als men minder te besteden heeft. Daarom is er de Meedoenregeling voor iedereen met een netto inkomen tot 120% van het bijstandsniveau en met niet meer vermogen dan toegestaan is.

Wat houdt de Meedoenregeling in ?
Als u recht hebt op de regeling krijgt u van de gemeente een budget van € 100,- per jaar, te besteden bij deelnemende organisaties. De KBO is een van de deelnemers, maar allerlei organisaties doen hieraan mee op het gebied van bewegen, sporten, cultuur, muziek etcetera. U krijgt geen geld maar u kunt het budget besteden aan contributie en activiteiten. In deze coronatijd zijn er natuurlijk weinig activiteiten, maar we hopen toch allemaal in de loop van het jaar weer wat meer te mogen gaan organiseren. Wilt u iets besteden aan contributie of een activiteit van de KBO, meld dit dan aan de penningmeester. Hij zorgt ervoor dat uw bijdrage uit uw budget wordt aangevraagd bij de gemeente, die het overmaakt aan de KBO.

Tot welk inkomen en vermogen kunt u de Meedoenregeling krijgen ?
Voor AOW-gerechtigden ligt het maximum netto-inkomen per maand (exclusief vakantiegeld) op € 1.363,41 voor alleenstaanden en op € 1.847,64 voor gehuwden. Het vermogen mag maximaal € 6.295 per persoon bedragen. Het niet bestede bedrag vervalt per 31 december 2021.

Hoe kunt de Meedoenregeling aanvragen ?
Denkt u in aanmerking te komen voor de Meedoenregeling dan kunt U deze alleen digitaal aanvragen via http://www.tilburg.nl/meedoenregeling. Daar vindt u ook allerlei informatie over de regeling.
Hebt u moeite met het aanvragen vraag dan hulp aan vrienden of aan onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs. Aanvragen kan tot en met 30 november 2021.