23 februari 2021

Belastingaangifte 2020

Corona-perikelen of niet, de uitnodiging van de belastingdienst i.v.m. uw aangifte 2020 is waarschijnlijk alweer op uw deurmat gevallen. Onze trouwe KBO-belastinginvullers zijn weer beschikbaar u met raad en daad bij te staan en u van dienst te zijn bij het invullen.

U hebt ze waarschijnlijk al ontvangen, het jaaroverzicht van de Sociale Verzekeringsbank betreffende uw genoten AOW over 2020 en de jaaropgaaf van uw Pensioenfonds eveneens over 2020.

Tijd om in deze woelige periode weer serieus aandacht te geven aan uw belastingaangifte over het jaar 2020 en te bezien of u voor een teruggave in aanmerking komt. Ook is het van belang te checken of u nog wel voor een toeslag in aanmerking komt, dan wel of uw toets-inkomen bijgesteld moet worden om terugbetaling achteraf te voorkomen. Kortom het is zaak in alle zorgvuldigheid een en ander te bezien.

Zoals u weet opereren binnen KBO Berkel Enschot naast Cliëntondersteuners, Vrijwillige Ouderenadviseurs en Administratieve ondersteuners ook een flinke groep Belasting-invulhulpen, vrijwilligers die de deskundigheid bezitten, en daarvoor regelmatig worden bijgeschoold, om u te helpen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en de controle op de toegekende toeslagen.

Vanaf 1 maart a.s. staan de dame en de heren belasting-invulhulpen weer klaar om met u de aangifte 2020 te doen.

Om voor deze hulp in aanmerking te komen moet u aan een paar voorwaarden voldoen:
• U bent AOW-gerechtigd;
• Uw inkomen is maximaal € 35.000,–(alleenstaand) of het gezamenlijk inkomen van u en uw echtgeno(o)t(e) / partner is maximaal € 50.000,–;
• Er is sprake van een eenvoudige belastingaangifte;
U bent lid van de KBO.
Voor het invullen van een aangifte vragen de vrijwilligers € 6,– per aangifte en maximaal
€ 12,– per huishouden. Zij dekken hiermee hun onkosten.
In bijzondere situaties, bijv. bij hoge reiskosten, kan hiervan met kennisgeving vooraf worden afgeweken.

Attentie: Vanuit de belastingdienst is medegedeeld dat eenieder die vorig jaar door de belasting-invullers is geholpen dit jaar van de belastingdienst een machtigingscode toegezonden krijgt. Deze machtigingscode is van groot belang en dient na ontvangst goed bewaard te worden. Zonder code geen invulling.

Hoe helpt u bij het vlot invullen van de belastingaangifte 2020?
Zorg er s.v.p. voor dat u de noodzakelijke bescheiden voor het invullen van de aangifte voor de vrijwilliger tijdig beschikbaar hebt. Dit voorkomt onnodige vertraging in de afhandeling.

Neemt u, wanneer u denkt voor de hulp van de invullers in aanmerking te komen, gerust contact op met de coördinator Jan Hermes en hij zal u in contact brengen met een van onderstaande belasting-invulhulpen.
Voor die leden die in de loop van de tijd een vaste invuller hebben geldt het advies te wachten tot hij/zij contact met u opneemt.
Vanwege de corona-perikelen is het zaak goed met elkaar te overleggen hoe de verwerking van uw gegevens gestalte te geven.

Belasting-invulhulpen KBO-Berkel Enschot:
• Mevr. Fien van den Aker                013-533 22 69
• Dhr. Huub van Beurden                  013-533 19 57
• Dhr. Sipke Geerts                             013-533 29 63
• Dhr. Jac van Gool                            013-533 31 96
• Dhr. Dré van Hal                               013-533 32 70
• Dhr. Bernard Stroot                          013-533 27 55
• Dhr. Ko Rijnen                                   013-533 45 87
• Dhr. John Rodenburg                      013-533 30 59

Jan Hermes, coördinator Belasting-invulhulpen, Tel. 06 53854381.Mail: jan@janhermes.nl