26 januari 2021

Ons Gesprek

Zoals u in de ONS van december hebt kunnen lezen heeft KBO-Brabant in 2020 het initiatief genomen voor Ons Gesprek: een netwerk van 22 goed getrainde vrijwilligers die in volstrekte vertrouwelijkheid in gesprek gaan met senioren die daaraan behoefte hebben, om welke reden dan ook. U kunt daar kosteloos gebruik van maken. De vrijwilligers luisteren belangeloos en bieden u ruimte om te praten, uw gedachten te ordenen of nieuwe inzichten te ontwikkelen.

De gesprekken kunnen gaan over allerlei levensvragen. Zeker als u alleen staat kan het soms zinvol zijn om met iemand daarover te praten. Hoe is mijn leven verlopen? Heeft het me gebracht wat ik hoopte? Heb ik me met de goede dingen beziggehouden of waarmee kan ik me nu nog bezighouden? Hoe kan ik moeilijke dingen, zoals een overlijden, een plaats geven in mijn leven? Wat kan ik nog met mijn leven? Zulke gesprekken kunnen juist de laatste levensfase een stuk mooier maken en een gevoel van eenzaamheid verkleinen. Het draagt bij aan gezond en met welbevinden ouder worden.

Hebt u behoefte aan een goed gesprek, dan kunt u contact opnemen met KBO-Brabant, telefoon 073-6444066 of per email aan info@kbo-brabant.nl onder vermelding “Ons Gesprek” of vul het formulier in op de website van KBO-Brabant. U krijgt dan een intakegesprek met een van de professionele geestelijk verzorgers van KBO-Brabant. Op basis van dat gesprek zoekt die een geschikte vrijwilliger voor u. In zes tot acht gesprekken komt u tot nieuwe inzichten of kunt u met hernieuwde energie zelf weer verder. Vanwege corona vinden de gesprekken telefonisch plaats.

 

Als aanvulling op KBO-initiatief Ons Gesprek, willen wij je attenderen op de website  https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/
Deze website is opgericht in opdracht van het ministerie van VWS. Op deze website vind je hulp en informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan in de coronacrisis. Ook staan er per onderwerp verwijzingen naar andere organisaties.
Dit Steunpunt is er voor iedereen, in het bijzonder voor als je het emotioneel zwaar hebt door de gevolgen van het coronavirus. Bijvoorbeeld als je zelf COVID-19 hebt (gehad) of een dierbare in je omgeving. Of als je in de zorgverlening werkt. Maar ook als je door deze crisis het gevoel hebt dat je je vooruitzichten op de toekomst kwijt bent.
Het Steunpunt Coronazorgen is één online plek met de nieuwste, toegankelijke en betrouwbare informatie over mentale gezondheid tijdens de coronacrisis. Ook vind je er een lijst met verwijzingen naar goede hulp-, zorg- en dienstverleners zodat je makkelijk betrouwbare hulp kan vinden.